China Cup 4

Urumqi (CHN) 18 - 20 December 2015 Source: skating.sport.org.cn

500m (2) Women 18 December 2015

Rank Name Country Time
1 ZHAN Xue 詹雪 LSA CHN CHN 38,90 PR SB
2 LIN Xue 林雪 LB1 CHN CHN 39,00 PR SB
3 AN Shanna 安杉娜 LSA CHN CHN 39,19 PR SB
4 LI Xue (1990) LSA CHN CHN 39,22
5 QIN Yangyang 秦阳阳 LA2 CHN CHN 39,33 PR SB
6 LIU Jing 刘晶 LSA CHN CHN 39,36
7 LI Huawei 李华伟 LB2 CHN CHN 39,39
8 HAO Jiachen 郝佳晨 LSA CHN CHN 39,43 PR SB
9 BAI Dan 白丹 LA2 CHN CHN 39,66 PR SB
10 MA Xu LA2 CHN CHN 39,85 PR SB
11 WU Shuangshuang 吴双双 LN1 CHN CHN 39,87 PR SB
12 YANG Xiaohui LB1 CHN CHN 39,90 PR SB
13 LI Shuang (1997) 李爽 LA1 CHN CHN 39,92 PR SB
14 HAN Miao 韩苗 LN1 CHN CHN 40,02 PR SB
15 LYU Bing 吕冰 LB1 CHN CHN 40,04 PR SB
16 ZHANG Lina 张丽娜 LA1 CHN CHN 40,12 PR SB
17 WANG Kaiying 王锴莹 LN2 CHN CHN 40,50 PR SB
18 WU Dan 吴丹 LN3 CHN CHN 40,51 PR SB
19 YANG Jie 杨杰 LB2 CHN CHN 40,69 PR SB
20 ZHANG Lu (2000) 张露 LB1 CHN CHN 40,70
21 LI Na (1993) 李娜 LN4 CHN CHN 40,89
22 ZHANG Xinmiao (2000) 张鑫淼 LC2 CHN CHN 40,90 PR SB
23 QIAN Bing L? CHN CHN 41,02
24 LI Sishan 李思杉 LA2 CHN CHN 41,03 PR SB
25 ZHANG Guifeng LA2 CHN CHN 41,13 PR SB
26 LYU Jingyao (2000) 吕镜瑶 LC2 CHN CHN 41,24
27 YANG Jia 杨佳 LB2 CHN CHN 41,36 PR SB
28 LI Chenyu 李晨宇 LA1 CHN CHN 41,73 PR SB
29 ZHANG Yue (1999) 张悦 LB1 CHN CHN 41,88
30 MA Wenjing 马文静 LB2 CHN CHN 42,09 PR SB
31 LI Leming 李乐铭 LC2 CHN CHN 43,76 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names