China Cup 4

Urumqi (CHN) 18 - 20 December 2015 Source: skating.sport.org.cn

1500m Men 20 December 2015

Rank Name Country Time
1 LI Bailin 李佰林 MN4 CHN CHN 1.50,15
2 WANG Qiang MSA CHN CHN 1.51,00
3 ZHANG Chuang (1996) 张闯 MA2 CHN CHN 1.51,23 SB
4 SUN Xin 孙鑫 MA1 CHN CHN 1.51,25 PR SB
5 YANG Mengran 杨梦然 MA1 CHN CHN 1.51,61 PR SB
6 Baoerjiang REHATI 包尔江 热哈提 MSA CHN CHN 1.52,17
7 ZHANG Chengrui 张城瑞 MA2 CHN CHN 1.52,34 SB
8 ZHANG Haiming MN4 CHN CHN 1.52,51
9 ZHANG Hongqiang 张宏强 MA2 CHN CHN 1.52,69 PR SB
10 ZHU Jiayao 朱珈瑶 MN2 CHN CHN 1.52,78
11 WEI Ao MN3 CHN CHN 1.52,91 PR SB
12 ZHAO Guowei MA1 CHN CHN 1.53,20 PR SB
13 LIU Tianyu (1996) MA2 CHN CHN 1.53,60 PR SB
14 WANG Xuanjun 王宣钧 MA2 CHN CHN 1.54,31 PR SB
15 WANG Rui (1999) 王锐 MB1 CHN CHN 1.54,44 PR SB
16 FAN Hui 范慧 MB1 CHN CHN 1.54,45 PR SB
17 JI Dapeng MN4 CHN CHN 1.54,79 PR SB
18 FENG Haiping 冯海平 MA2 CHN CHN 1.54,96 PR SB
19 SHAN Lianyong 单连勇 M? CHN CHN 1.55,14 PR SB
20 WANG Yuxuan (1) 王宇轩 M? CHN CHN 1.55,31 PR SB
21 TANG Yu 唐玉 MB1 CHN CHN 1.55,75 PR SB
22 XUAN Bowen 宣博文 MN2 CHN CHN 1.55,77
23 LIU Xueren MB1 CHN CHN 1.56,10 PR SB
24 DONG Hao (1996) 董浩 MA2 CHN CHN 1.56,15 PR SB
25 JIN Shunri 金顺日 MB2 CHN CHN 1.56,38 PR SB
26 QI Yongfa M? CHN CHN 1.56,90 PR SB
27 JI Hongyu 纪虹宇 M? CHN CHN 1.57,73 PR SB
28 XU Yutong 徐钰童 MN2 CHN CHN 1.57,79
29 WANG Haoyan (1997.07) 王浩龑 MA1 CHN CHN 1.58,10 PR SB
30 YU Zonghai 于宗海 MA2 CHN CHN 1.58,43(5) PR SB
31 PAN Hongshui 潘洪水 MB2 CHN CHN 1.58,43(8) PR SB
32 YANG Yongyi MA2 CHN CHN 1.58,53 PR SB
33 YAN Jiawei 闫佳伟 M? CHN CHN 1.58,74 PR SB
34 WANG Fanzhi 王凡志 MB2 CHN CHN 1.58,90 PR SB
35 YIN Shengyuan 尹圣元 MB1 CHN CHN 1.58,92
36 CHEN Zhiguan MC2 CHN CHN 2.02,18 PR SB
37 WANG Yizhou 王一州 MB1 CHN CHN 2.03,25 PR SB
38 Palashati NUERKAMALI 帕拉沙提 努尔卡马丽 MC2 CHN CHN 2.06,74 PR SB
39 WUMURZHAKE Palashati M? CHN CHN 2.06,94 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names