Chinese National Speed Skating Cup 1

Changchun (CHN) 11 - 12 October 2008

5000m Men - Group B 11 October 2008

Rank Name Country Time
1 FENG Jingnan MN1 CHN CHN 7.12,00 PR SB
2 ZHANG Haiming MB1 CHN CHN 7.14,01 PR SB
3 DING Siyang 丁思杨 MB1 CHN CHN 7.20,04 PR SB
4 CHEN Zhi MSA CHN CHN 7.20,88 SB
5 XIONG Zheng MN3 CHN CHN 7.20,98 SB
6 ZHENG Ronghao MB1 CHN CHN 7.22,52 SB
7 LIU Yiming (1995) 刘一鸣 MC1 CHN CHN 7.25,09 PR SB
8 LI Xuefeng 李雪峰 MC1 CHN CHN 7.26,24 PR SB
9 LIU Yan (1992) MB1 CHN CHN 7.28,00 SB
10 GUAN Yu MA1 CHN CHN 7.28,07 SB
11 ZHANG Hongliang MB2 CHN CHN 7.30,58 SB
12 XIA Liangwei MC2 CHN CHN 7.31,86 SB
13 ZHAO Liang MC1 CHN CHN 7.33,50 PR SB
14 MU Zhongsheng 牟钟声 MB2 CHN CHN 7.34,66 SB
15 Baoerjiang REHATI 包尔江 热哈提 MA2 CHN CHN 7.35,04 SB
16 ZHANG Lei MN1 CHN CHN 7.35,09 SB
17 SUN Jie MC1 CHN CHN 7.36,74 PR SB
18 JIN Xingyang MB2 CHN CHN 7.38,22 PR SB
19 XIE Peng (1992) MB1 CHN CHN 7.40,36 SB
20 GUAN Dianhe MN2 CHN CHN 7.40,55 PR SB
21 WANG Rongda MN2 CHN CHN 7.41,56 SB
22 HU Zhiqiang (1992) MB1 CHN CHN 7.41,84 SB
23 ZHANG Tuo MN2 CHN CHN 7.44,83 SB
24 CHEN Shengyu MN1 CHN CHN 7.45,07 SB
25 ZHI Maoquan MC1 CHN CHN 7.46,55 PR SB
26 DONG Xu MB1 CHN CHN 7.46,79 PR SB
26 LI Huae (1990) MA1 CHN CHN 7.46,79 SB
28 GUO Zhiwen 国志文 MB2 CHN CHN 7.48,35 PR SB
29 GAO Wenyu MA2 CHN CHN 7.48,69 SB
30 BAO Di MC2 CHN CHN 7.48,76 PR SB
31 LI Chunlong MN2 CHN CHN 7.49,05 SB
32 LIU Tiansheng MA1 CHN CHN 7.49,12 SB
33 FENG Jianlong MC2 CHN CHN 7.49,32 SB
34 ZHANG Zhe MC1 CHN CHN 7.49,38 PR SB
35 LIU Lai MC1 CHN CHN 7.50,81 PR SB
36 YANG Fan (1989) MA2 CHN CHN 7.51,16 SB
37 WANG Yongjun MC2 CHN CHN 7.51,38 SB
38 LIU Yang (1992) MB1 CHN CHN 7.51,46 SB
39 WANG Chaoyu MB1 CHN CHN 7.52,31 PR SB
40 LI Hui MN1 CHN CHN 7.52,75 SB
41 XIE Jingchen M? CHN CHN 7.52,88 PR SB
42 QU Jinbang M? CHN CHN 7.54,15 PR SB
43 LIU Siyang MB1 CHN CHN 7.54,18 SB
44 LI Haolong MB1 CHN CHN 7.54,23 SB
45 ZHANG Yonghan MB2 CHN CHN 7.55,98 PR SB
46 KE Jiaxin MC2 CHN CHN 7.56,46 PR SB
47 LI Changyu MSA CHN CHN 7.59,80 SB
48 GENG Lingcong MC2 CHN CHN 8.00,07 PR SB
49 YUAN Haiyao MC1 CHN CHN 8.00,51 PR SB
50 GUO Haoyu MB2 CHN CHN 8.01,83 PR SB
51 MA Chao (1991) MA1 CHN CHN 8.01,95 SB
52 ZHANG Jinming MC2 CHN CHN 8.02,09 PR SB
53 ZHAO Hongqian M? CHN CHN 8.03,18 PR SB
54 LIU Xinping MB2 CHN CHN 8.03,35 SB
55 QU Di MA2 CHN CHN 8.03,95 SB
56 SU Xiaolin MB1 CHN CHN 8.06,40 PR SB
57 LIU Lipeng MB1 CHN CHN 8.07,33 SB
58 LIU Hao (1993) MC2 CHN CHN 8.07,86 PR SB
59 WANG Wen MC1 CHN CHN 8.12,05 SB
60 SONG Fuhua MB1 CHN CHN 8.12,48 PR SB
61 JIN Dabin MC1 CHN CHN 8.15,67 PR SB
62 LI Nan MB1 CHN CHN 8.15,94 SB
63 MA Xiaoyu MB1 CHN CHN 8.18,12 SB
64 DONG Chen MB1 CHN CHN 8.24,85 SB
65 ZHANG Weihao MB1 CHN CHN 8.26,14 PR SB
66 ZHANG Shuo (1992) MB1 CHN CHN 8.26,33 PR SB
67 YU Yuan MB1 CHN CHN 8.27,12 SB
68 TIAN Yumeng MA1 CHN CHN 8.27,60 SB
69 HAO Shuai MB1 CHN CHN 8.41,31 PR SB
70 DONG Wenlong MC2 CHN CHN 9.10,94 PR SB
DQ LIN Haotian MC2 CHN CHN DQ
DQ ZHOU Dongyang M? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names