China - National Championships 2016 / 13th National Winter Games Qualifier

Changchun (CHN) 22 - 25 October 2015 Source: skating.sport.org.cn

1000m Men 24 October 2015

Rank Name Country Time
1 LI Bailin 李佰林 MN4 CHN CHN 1.11,02 SB
2 SUN Longjiang 孙龙将 MN4 CHN CHN 1.11,82 SB
3 TIAN Guojun MSA CHN CHN 1.11,85
4 XIE Jiaxuan 谢嘉轩 MN2 CHN CHN 1.11,94
5 WANG Nan (1989) MSA CHN CHN 1.12,11
6 WANG Chaoyu MN4 CHN CHN 1.12,26
7 LI Yanzhe 李岩哲 MB1 CHN CHN 1.12,74
8 LIU Yiming (1995) 刘一鸣 MN2 CHN CHN 1.12,76 SB
9 MU Zhongsheng 牟钟声 MSA CHN CHN 1.12,86
10 LIU An (1992) 刘安 MN4 CHN CHN 1.12,98
11 HUANG Yongtao 黄永涛 MN1 CHN CHN 1.13,08
12 XIONG Zheng MSA CHN CHN 1.13,27
13 ZHAO Sibo MSA CHN CHN 1.13,31 PR SB
14 CHENG Yue MSA CHN CHN 1.13,32
15 LYU Bo MN1 CHN CHN 1.13,33
16 YU Jiyang 于继洋 MSA CHN CHN 1.13,81 PR SB
17 CHEN Zengqiang MSA CHN CHN 1.13,86 SB
18 ZHOU Yuqing MSA CHN CHN 1.13,95 PR SB
19 TIAN Yu 田宇 MN3 CHN CHN 1.14,10 SB
20 XU Yutong 徐钰童 MN2 CHN CHN 1.14,19 PR SB
21 HU Zhiqiang (1992) MN4 CHN CHN 1.14,31
22 WANG Xingchun MSA CHN CHN 1.14,47 PR SB
23 YANG Yang (2000) 杨阳 MC2 CHN CHN 1.14,62
24 WANG Rui (1999) 王锐 MB1 CHN CHN 1.14,73 PR SB
25 XU Peng (1991) 徐朋 MSA CHN CHN 1.14,76 SB
26 LIU Menglin 刘孟琳 MN2 CHN CHN 1.14,83
27 CUI Wei MN2 CHN CHN 1.15,04
28 FENG Jianlong MN3 CHN CHN 1.15,38
29 HAN Lei 韩雷 MSA CHN CHN 1.15,40 PR SB
30 WANG Yuxuan (1) 王宇轩 M? CHN CHN 1.15,49 PR SB
31 TANG Yu 唐玉 MB1 CHN CHN 1.15,53 PR SB
32 YANG Zhendong 杨振东 MN1 CHN CHN 1.15,70
33 MAO Tianze 毛天泽 MB1 CHN CHN 1.15,74 PR SB
34 ZHANG Hongliang MSA CHN CHN 1.15,88 SB
35 LYU Zixin 吕滋新 MN1 CHN CHN 1.15,97 PR SB
36 ZHAO Zhenbao MN4 CHN CHN 1.16,01
37 ZHAO Hanxiao 赵含笑 MN1 CHN CHN 1.16,05
38 WANG Han (1) 王涵 M? CHN CHN 1.16,09
39 HOU Kaibo 侯凯博 MC2 CHN CHN 1.16,10
40 LIU Peng 刘鹏 MN1 CHN CHN 1.16,21
41 YIN Shengyuan 尹圣元 MB1 CHN CHN 1.16,30 PR SB
42 CHEN Sixing 陈思行 MN1 CHN CHN 1.16,31
43 DING Siyang 丁思杨 MN4 CHN CHN 1.16,42
44 ZHANG Yuxin 张玉鑫 MN3 CHN CHN 1.16,54
45 ZHANG Wei (1996) MN1 CHN CHN 1.16,58
46 FAN Hui 范慧 MB1 CHN CHN 1.16,68
47 GUAN Yu MSA CHN CHN 1.16,70 SB
48 DONG Hao (1996) 董浩 MA2 CHN CHN 1.16,78
49 LIU Xueren MB1 CHN CHN 1.16,80 PR SB
50 FU Wenhao 付文昊 MC2 CHN CHN 1.16,81 PR SB
51 ZHAO Yongzhen 赵永振 MC2 CHN CHN 1.16,97 PR SB
52 ZHOU Yuxiao M? CHN CHN 1.17,14
53 HUANG Yuchun 黄玉春 MC2 CHN CHN 1.17,44 PR SB
54 HU Bo MN2 CHN CHN 1.17,50(6)
55 WANG Zhaoxun 王兆勋 MB1 CHN CHN 1.17,50(8) PR SB
56 ZHANG Ming 张明 MC2 CHN CHN 1.17,88 PR SB
57 SHAN Lianyong 单连勇 M? CHN CHN 1.18,08 PR SB
58 YAO Yong 姚勇 MC2 CHN CHN 1.18,11(2) PR SB
59 SUN Zixun 孙子逊 MB2 CHN CHN 1.18,11(4) PR SB
60 YU Yunchao 于云超 MSA CHN CHN 1.18,52
61 YANG Guowei 杨国威 MC2 CHN CHN 1.18,77
62 LI Zongyuan MB1 CHN CHN 1.18,89
63 LIU Jianan 刘嘉男 MN1 CHN CHN 1.19,08 PR SB
64 LI Mingqi M? CHN CHN 1.19,32 SB
65 SUN Jiahao MN1 CHN CHN 1.19,43 PR SB
66 ZHANG Jinming MN3 CHN CHN 1.19,69 SB
67 QIU Feng 邱峰 MC2 CHN CHN 1.20,15
68 NING Jiahui MA1 CHN CHN 1.20,39 SB
69 CONG Shen MN4 CHN CHN 1.20,70 SB
70 ZHANG Tianyu M? CHN CHN 1.20,74
71 WANG Wei (1994) MN2 CHN CHN 1.21,05
72 JI Kaiqiu MB1 CHN CHN 1.21,32 PR SB
73 MA Tianxiang MN2 CHN CHN 1.21,43 PR SB
74 YANG Xu MN1 CHN CHN 1.21,60
75 YU Shuo (1998) 于朔 MA1 CHN CHN 1.22,35 PR SB
76 ZHANG Minghe MB1 CHN CHN 1.23,93 PR SB
77 HU Zongtao M? CHN CHN 1.24,09 PR SB
78 WANG Wenguo MB2 CHN CHN 1.24,75 PR SB
79 WANG Yizhou 王一州 MB1 CHN CHN 1.24,90
80 ZHANG Wei (1999) MB1 CHN CHN 1.25,37
81 WANG Chen (2000) 王晨 MC2 CHN CHN 1.45,20
DQ LI Xiang (2) 李响 M? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names