China - Youth Championships 2015

Shenyang (CHN) 31 January - 1 February 2015 Source: skating.sport.org.cn

1000m Men - Group A 1 February 2015

Rank Name Country Time
1 YANG Yang (2000) 杨阳 MC1 CHN CHN 1.15,94 PR SB
2 WANG Chen (2000) 王晨 MC1 CHN CHN 1.16,28 PR SB
3 WANG Zilong 王子龙 MYA CHN CHN 1.16,47 PR SB
4 YANG Dongsheng 杨东生 MYA CHN CHN 1.17,71 PR SB
5 LYU Minghao 吕明昊 MYA CHN CHN 1.19,02 PR SB
6 GUAN Bohan 关博瀚 MYA CHN CHN 1.19,25 PR SB
7 ZHAO Yongzhen 赵永振 MC1 CHN CHN 1.19,33 PR SB
8 FU Wenhao 付文昊 MC1 CHN CHN 1.19,70 PR SB
9 HOU Kaibo 侯凯博 MC1 CHN CHN 1.19,87
10 ZHANG Ming 张明 MC1 CHN CHN 1.20,18 PR SB
11 CHI Wenguang 迟文广 MYA CHN CHN 1.20,23 PR SB
12 YAO Yong 姚勇 MC1 CHN CHN 1.20,76 PR SB
13 XIN Xing 辛星 MYA CHN CHN 1.21,23 PR SB
14 HUANG Yuchun 黄玉春 MC1 CHN CHN 1.21,32 PR SB
15 RONG Hao 荣浩 MYA CHN CHN 1.21,33 PR SB
16 QIU Feng 邱峰 MC1 CHN CHN 1.21,66 PR SB
17 WANG Hongye MYA CHN CHN 1.21,94 PR SB
18 SUN Hao 孙浩 M? CHN CHN 1.22,97 PR SB
19 YANG Guowei 杨国威 MC1 CHN CHN 1.23,06 SB
20 LIU Kaitu MC1 CHN CHN 1.23,54 PR SB
21 FU Long MYA CHN CHN 1.24,16 PR SB
22 MENG Xiangcheng MYA CHN CHN 1.24,51 PR SB
23 JIANG Guanglin 姜广霖 M? CHN CHN 1.24,86 PR SB
24 MIAO Quanze 苗全泽 M? CHN CHN 1.25,09 PR SB
25 YANG Hanzhi 杨汉志 MC1 CHN CHN 1.25,30 PR SB
26 CHEN Zhiguan MC1 CHN CHN 1.25,38 PR SB
27 WANG Meng 王猛 MYA CHN CHN 1.25,96 PR SB
28 LIU Pengyu 刘鹏禹 MC1 CHN CHN 1.26,94 PR SB
29 ZHANG Tianli 张天力 MC1 CHN CHN 1.27,62 SB
30 LIU Chunsheng 刘春升 MYA CHN CHN 1.27,70 PR SB
31 QUAN Xianghe 权相赫 MYA CHN CHN 1.28,25 PR SB
32 ZHAO Sixiang 赵思翔 MYA CHN CHN 1.29,55 PR SB
33 LU Zhiguo M? CHN CHN 1.29,93 PR SB
34 YU Jiawei 于佳伟 MC1 CHN CHN 1.30,26 PR SB
35 ZHANG Jian (1) M? CHN CHN 1.30,50 PR SB
36 LI Ziqiang 李子强 M? CHN CHN 1.31,74 PR SB
37 YUAN Mengyang MC1 CHN CHN 1.32,13 PR SB
38 WANG Bo (2001) 王博 MC1 CHN CHN 1.34,30 PR SB
39 DIAO Yihan 刁驿涵 MC1 CHN CHN 1.35,78 PR SB
40 QUAN Shiyuan 权世元 MYA CHN CHN 1.36,52 PR SB
41 HU Bingan MC1 CHN CHN 1.37,36 PR SB
42 SUN Haoyang 孙浩杨 MC1 CHN CHN 1.39,59 PR SB
43 SU Bensheng MC1 CHN CHN 1.41,35 PR SB
DQ GENG Xinyu 耿欣宇 MC1 CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names