China Cup 3

Shenyang (CHN) 1 - 2 November 2014 Source: skating.sport.org.cn

3000m Women 1 November 2014

Rank Name Country Time
1 HAN Mei 韩梅 LB2 CHN CHN 4.23,82 PR SB
2 SUN Nan 孙楠 LB1 CHN CHN 4.31,50
3 LI Guangying 李广莹 LC2 CHN CHN 4.38,96 PR SB
4 LI Bingbing 李冰冰 LC2 CHN CHN 4.39,23 PR SB
5 WANG Jian LB2 CHN CHN 4.39,32
6 WU Shuangshuang 吴双双 LA2 CHN CHN 4.39,44 PR SB
7 GUO Na LB2 CHN CHN 4.40,34 PR SB
8 ZHANG Han (1) L? CHN CHN 4.40,53 PR SB
9 LI Huawei 李华伟 LB1 CHN CHN 4.41,76
10 GAO Yue 高月 LB2 CHN CHN 4.41,85 PR SB
11 XI Dongxue 奚冬雪 LB1 CHN CHN 4.42,38
12 TIAN Ruining 田芮宁 LA1 CHN CHN 4.43,02
13 ZHAO Yining 赵一宁 LB1 CHN CHN 4.44,88 SB
14 BAI Dan 白丹 LA1 CHN CHN 4.45,31
15 ZHANG Huiwen LB2 CHN CHN 4.46,47
16 SONG Xiangyi 宋香仪 LB2 CHN CHN 4.47,18
17 JIN Lilan 金丽兰 LB2 CHN CHN 4.47,96 PR SB
18 LAI Jiahui LB1 CHN CHN 4.48,19 SB
19 LUO Jing L? CHN CHN 4.49,76
20 WANG Xintong 王昕童 LB2 CHN CHN 4.50,98
21 MENG Xingchen LB1 CHN CHN 4.53,98 PR SB
22 SUN Yingyuan 孙英媛 LB1 CHN CHN 4.54,60
23 WU Yueting 武越婷 LC2 CHN CHN 4.55,19 PR SB
24 WANG Yaqi L? CHN CHN 4.55,68
25 YANG Jie 杨杰 LB1 CHN CHN 4.57,13
26 TIAN Yu LA1 CHN CHN 4.57,59 SB
27 WANG Danming LA1 CHN CHN 4.58,77
28 XU Xinxin LB1 CHN CHN 5.00,83
29 ZHANG Guifeng LA1 CHN CHN 5.01,58 SB
30 ZHU Fangyao L? CHN CHN 5.03,48 SB
31 QIU Yuehua L? CHN CHN 5.04,15
32 WANG Lulin 王璐琳 LC2 CHN CHN 5.04,16
33 LIU Naiyi 刘乃仪 L? CHN CHN 5.07,07 SB
34 PEI Chong 裴冲 LA1 CHN CHN 5.10,42 SB
35 QI Jinming LB1 CHN CHN 5.11,66
36 ZHANG Bing LB2 CHN CHN 5.13,63 SB
DQ Bihan NAZHATIHAN 毕汗 那扎提汗 LB1 CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names