China - Junior Championships 2014

Harbin (CHN) 10 - 11 January 2014 Source: www.sskating.com

500m Men 10 January 2014

Rank Name Country Time
1 WANG Shuohan MB2 CHN CHN 36,83 PR SB
2 LIU An (1996) 刘安 MB2 CHN CHN 37,20
3 CHEN Jiahong MB1 CHN CHN 37,22
4 YANG Tao 杨涛 MB1 CHN CHN 37,28
5 ZHANG Hongqiang 张宏强 MB2 CHN CHN 37,42
6 YANG Mengran 杨梦然 MB1 CHN CHN 37,89(3)
6 XU Haoyang (1997) 徐皓洋 MB2 CHN CHN 37,89(3)
8 ZHAO Xubo MA1 CHN CHN 37,89(8) PR SB
9 ZHANG Chuang (1996) 张闯 MB2 CHN CHN 37,93
10 GAO Tingyu 高亭宇 MB1 CHN CHN 37,99
11 ZHANG Chengrui 张城瑞 MB2 CHN CHN 38,09
12 ZHENG Tianlong 郑添隆 MB2 CHN CHN 38,13
13 YANG Yongyi MB2 CHN CHN 38,28
14 SUN Xin 孙鑫 MB1 CHN CHN 38,29(6)
15 YANG Zhendong 杨振东 MA1 CHN CHN 38,29(9)
16 WANG Jiaxiang MB2 CHN CHN 38,31
17 XU Chenglong 徐承龙 MA1 CHN CHN 38,32 PR SB
18 CHEN Shengnan 陈胜男 M? CHN CHN 38,38 SB
19 SUN Guilong M? CHN CHN 38,50
20 LYU Renjie MB2 CHN CHN 38,54
21 JIN Shunri 金顺日 MC2 CHN CHN 38,55
22 GAO Hongliang 高洪亮 MC2 CHN CHN 38,58 PR SB
23 ZHAO Peng MC2 CHN CHN 38,61
24 GUO Qiling MB2 CHN CHN 38,65
25 YU Haixiang M? CHN CHN 38,80
26 ZHAO Guowei MB1 CHN CHN 38,81
27 SUN Hongliang 孙宏亮 M? CHN CHN 38,85
28 CHEN Sixing 陈思行 MA1 CHN CHN 38,99
29 WANG Xiaoqi MB2 CHN CHN 39,02 SB
30 ZHANG Wei (1996) MA1 CHN CHN 39,10
31 WANG Chenglin MC2 CHN CHN 39,27
32 ZHOU Bin 周斌 MB2 CHN CHN 39,42
33 QI Baipeng 齐柏彭 MC2 CHN CHN 39,44
34 SUI Tianyi 隋天衣 MC2 CHN CHN 39,46(4)
35 MA Liang MC2 CHN CHN 39,46(6)
36 Aerchenghazi XIAKAINI 阿尔成哈孜 夏开尼 MA1 CHN CHN 39,48 PR SB
37 LIU Yang (3) 刘洋 M? CHN CHN 39,49
38 ZHENG Xiangyuan M? CHN CHN 39,63
39 LIU Tianyu (1996) MB2 CHN CHN 39,68
40 Kahanbai ALEMASI 卡汉拜 阿勒玛斯 MB1 CHN CHN 39,69
41 CHEN Kun MC2 CHN CHN 39,88
42 LU Wei M? CHN CHN 40,04
43 WANG Xuanjun 王宣钧 MB2 CHN CHN 40,06
44 HONG Quanhao M? CHN CHN 40,10
45 ZHAO Zhipeng 赵志鹏 MB2 CHN CHN 40,18 PR SB
46 ZHAO Yi (1) M? CHN CHN 40,28 PR SB
47 SUN Jiahao MA1 CHN CHN 40,42
48 WANG Haoyan (1997.07) 王浩龑 MB1 CHN CHN 40,46(0) PR SB
49 FENG Chao MB1 CHN CHN 40,46(8) PR SB
50 NING Hao M? CHN CHN 40,55
51 XU Yanzhe 徐延哲 MB1 CHN CHN 40,57
52 LI Guiyang MA1 CHN CHN 40,65 PR SB
53 HU Jialiang MA1 CHN CHN 40,68
54 WEI Jiabo MA1 CHN CHN 40,76
55 ZHANG Tianlong MC2 CHN CHN 41,02 PR SB
56 ZHANG Jianmin 张建民 MB1 CHN CHN 41,10
57 ZHANG Mengen MB2 CHN CHN 41,41 PR SB
58 YANG Xu MA1 CHN CHN 41,56
59 PAN Hongshui 潘洪水 MC2 CHN CHN 41,75 PR SB
60 WANG Xiang 王项 MB1 CHN CHN 41,76
61 LIU Jiyong M? CHN CHN 41,88 SB
62 YU Zonghai 于宗海 MB2 CHN CHN 42,19
63 ZHANG Kezhen MB1 CHN CHN 42,26 PR SB
64 LIU Guangyuan M30 CHN CHN 42,61
65 DONG Wenbo M? CHN CHN 42,66
66 ZHANG Yuchao MB1 CHN CHN 43,67 PR SB
67 HU Junyu MC2 CHN CHN 46,86
68 YIN Jiaqi 尹佳奇 MB1 CHN CHN 51,76

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names