China - Junior Championships 2014

Harbin (CHN) 10 - 11 January 2014 Source: www.sskating.com

1000m Women 11 January 2014

Rank Name Country Time
1 SHI Xiaoxuan 石晓璇 LB2 CHN CHN 1.23,59
2 TANG Wen LA1 CHN CHN 1.23,63
3 QIN Yangyang 秦阳阳 LB2 CHN CHN 1.24,16 SB
4 HAN Miao 韩苗 LA1 CHN CHN 1.24,18
5 MA Xu LB2 CHN CHN 1.24,25 PR SB
6 TIAN Yu LB2 CHN CHN 1.24,34
7 WU Shuangshuang 吴双双 LA1 CHN CHN 1.24,61
8 BAI Dan 白丹 LB2 CHN CHN 1.24,72
9 ZHANG Wenjuan 张文娟 LA1 CHN CHN 1.24,82 PR SB
10 PEI Chong 裴冲 LB2 CHN CHN 1.25,90
11 QIAN Bing L? CHN CHN 1.26,15 PR SB
12 JIN Lilan 金丽兰 LB1 CHN CHN 1.26,19
13 TIAN Ruining 田芮宁 LB2 CHN CHN 1.26,29
14 LI Shuang (1997) 李爽 LB1 CHN CHN 1.26,32
15 ZHAO Yining 赵一宁 LC2 CHN CHN 1.26,40
16 LIU Naiyi 刘乃仪 L? CHN CHN 1.26,67 PR SB
17 ZHANG Han (1) L? CHN CHN 1.26,83
18 XI Dongxue 奚冬雪 LC2 CHN CHN 1.27,50
19 YANG Jie 杨杰 LC2 CHN CHN 1.27,55
20 XU Xinxin LC2 CHN CHN 1.27,65
21 ZHANG Lina 张丽娜 LB1 CHN CHN 1.27,71
22 WANG Danming LB2 CHN CHN 1.27,72
23 FU Yuan LB2 CHN CHN 1.27,85
24 ZHANG Huiwen LB1 CHN CHN 1.28,12
25 ZHANG Guifeng LB2 CHN CHN 1.28,51
26 GUO Yashi LA1 CHN CHN 1.28,83
27 SUN Yingyuan 孙英媛 LC2 CHN CHN 1.29,50
28 SONG Xiangyi 宋香仪 LB1 CHN CHN 1.29,53
29 QIAO Meiling LB2 CHN CHN 1.29,82
30 LAI Jiahui LC2 CHN CHN 1.30,10
31 WANG Wenjia 王文佳 LC2 CHN CHN 1.30,18
32 YANG Jia 杨佳 LC2 CHN CHN 1.30,32 PR SB
33 WANG Xintong 王昕童 LB1 CHN CHN 1.30,38
34 Bihan NAZHATIHAN 毕汗 那扎提汗 LC2 CHN CHN 1.30,63 PR SB
35 GUO Jiaxin LA1 CHN CHN 1.30,65
36 GAO Yue 高月 LB1 CHN CHN 1.30,66
37 WANG Yaqi L? CHN CHN 1.30,97 PR SB
38 QU Haoyu LC2 CHN CHN 1.31,05
39 REN Jia 任佳 LB1 CHN CHN 1.31,23 PR SB
40 CHANG Youdan 常又丹 LC2 CHN CHN 1.31,27
41 ZHU Fangyao L? CHN CHN 1.31,34
42 AI Di LC2 CHN CHN 1.31,37
43 LI Hongyu (1999) LC2 CHN CHN 1.31,52 PR SB
44 ZHANG Bing LB1 CHN CHN 1.31,60
45 ZHAO Wei (1996) 赵微 LB2 CHN CHN 1.31,74
46 LI Ziyang 李子洋 LB1 CHN CHN 1.31,91 PR SB
46 ADERJIANG Zhuliduzi LC2 CHN CHN 1.31,91 PR SB
48 MEI Xinjie LB1 CHN CHN 1.32,21
49 WANG Jiaxin LC1 CHN CHN 1.32,32
50 YIN Siqi 尹思琪 LC2 CHN CHN 1.32,62
51 WANG Jinfeng L? CHN CHN 1.32,73
52 GUO Rui LB2 CHN CHN 1.34,15
53 SUN Jingjie LB1 CHN CHN 1.35,66
54 QIU Yuehua L? CHN CHN 1.36,24
55 DI Na L? CHN CHN 1.36,51
56 DUAN Xiaoyu LB2 CHN CHN 1.38,19
57 SUN Huawen LB1 CHN CHN 1.39,02
58 WEI Yurong LB1 CHN CHN 1.39,17
59 ZHANG Siyi 张思怡 LC2 CHN CHN 1.39,53
60 HUANG Ziqian LC2 CHN CHN 1.40,05 PR SB
61 LI Hongjie LC2 CHN CHN 1.44,81

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names