China - Junior Championships 2014

Harbin (CHN) 10 - 11 January 2014 Source: www.sskating.com

500m Women 10 January 2014

Rank Name Country Time
1 TANG Wen LA1 CHN CHN 40,72
2 HAN Miao 韩苗 LA1 CHN CHN 40,75
3 QIN Yangyang 秦阳阳 LB2 CHN CHN 40,76 PR SB
4 SHI Xiaoxuan 石晓璇 LB2 CHN CHN 40,81 SB
5 ZHANG Lina 张丽娜 LB1 CHN CHN 41,04
6 WU Shuangshuang 吴双双 LA1 CHN CHN 41,53
7 BAI Dan 白丹 LB2 CHN CHN 42,10
8 TIAN Yu LB2 CHN CHN 42,15
9 JIN Lilan 金丽兰 LB1 CHN CHN 42,23
10 PEI Chong 裴冲 LB2 CHN CHN 42,24
11 ZHAO Yining 赵一宁 LC2 CHN CHN 42,35 PR SB
12 FU Yuan LB2 CHN CHN 42,64
13 ZHANG Wenjuan 张文娟 LA1 CHN CHN 42,73(3) SB
14 QIAN Bing L? CHN CHN 42,73(7) PR SB
15 LI Shuang (1997) 李爽 LB1 CHN CHN 42,75
16 WANG Danming LB2 CHN CHN 42,87
17 TIAN Ruining 田芮宁 LB2 CHN CHN 43,00
18 WANG Jian LB1 CHN CHN 43,07
19 MA Xu LB2 CHN CHN 43,08
20 WANG Wenjia 王文佳 LC2 CHN CHN 43,15
21 XU Xinxin LC2 CHN CHN 43,22
22 LIU Naiyi 刘乃仪 L? CHN CHN 43,23
23 ZHANG Han (1) L? CHN CHN 43,37
24 WANG Jiaxin LC1 CHN CHN 43,69 PR SB
25 ZHANG Guifeng LB2 CHN CHN 43,71
26 YANG Jie 杨杰 LC2 CHN CHN 43,77
27 GUO Yashi LA1 CHN CHN 43,84
28 ZHAO Wei (1996) 赵微 LB2 CHN CHN 43,85
29 ZHANG Huiwen LB1 CHN CHN 43,99
30 AI Di LC2 CHN CHN 44,01 PR SB
31 GUO Jiaxin LA1 CHN CHN 44,04 PR SB
32 YANG Jia 杨佳 LC2 CHN CHN 44,11
33 WANG Xintong 王昕童 LB1 CHN CHN 44,12
34 LI Ziyang 李子洋 LB1 CHN CHN 44,48
35 QIAO Meiling LB2 CHN CHN 44,56
36 SONG Xiangyi 宋香仪 LB1 CHN CHN 44,63
37 XI Dongxue 奚冬雪 LC2 CHN CHN 44,65
38 LAI Jiahui LC2 CHN CHN 44,76
39 GAO Yue 高月 LB1 CHN CHN 44,93
40 REN Jia 任佳 LB1 CHN CHN 44,96
41 CHANG Youdan 常又丹 LC2 CHN CHN 45,06
42 YIN Siqi 尹思琪 LC2 CHN CHN 45,07 PR SB
43 Bihan NAZHATIHAN 毕汗 那扎提汗 LC2 CHN CHN 45,17 PR SB
44 WANG Jinfeng L? CHN CHN 45,20
45 ZHU Fangyao L? CHN CHN 45,32
46 GUO Rui LB2 CHN CHN 45,33
47 QU Haoyu LC2 CHN CHN 45,44 PR SB
48 ZHANG Bing LB1 CHN CHN 45,52
49 SUN Yingyuan 孙英媛 LC2 CHN CHN 45,63
50 LI Hongyu (1999) LC2 CHN CHN 45,69
51 ADERJIANG Zhuliduzi LC2 CHN CHN 45,86 PR SB
52 SUN Jingjie LB1 CHN CHN 45,88
53 MEI Xinjie LB1 CHN CHN 46,15
54 QIU Yuehua L? CHN CHN 46,64
55 SUN Huawen LB1 CHN CHN 46,66 PR SB
56 WANG Yaqi L? CHN CHN 46,94 PR SB
57 DUAN Xiaoyu LB2 CHN CHN 47,53
58 DI Na L? CHN CHN 47,61
59 WEI Yurong LB1 CHN CHN 48,41
60 ZHANG Siyi 张思怡 LC2 CHN CHN 48,50
61 HUANG Ziqian LC2 CHN CHN 49,20 PR SB
62 LI Hongjie LC2 CHN CHN 49,79

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names