China - Allround Championships 2014

Harbin (CHN) 19 - 20 December 2013 Source: www.sskating.com

5000m Men 19 December 2013

Rank Name Country Time
1 LIU Yiming (1995) 刘一鸣 MA2 CHN CHN 6.44,38 PR SB
2 ZHANG Haiming MN2 CHN CHN 6.48,55 SB
3 YANG Fan (1996) 杨帆 MB2 CHN CHN 6.52,07 SB
4 Baoerjiang REHATI 包尔江 热哈提 MSA CHN CHN 6.55,52
5 ZHU Jiafan (1993) 朱佳璠 MN2 CHN CHN 6.55,90
6 Rehanbai TALABUHAN 热汗拜 塔拉ᐳ汗 MN4 CHN CHN 6.56,21
7 SONG Xingyu MSA CHN CHN 6.58,22
8 Aerchenghazi XIAKAINI 阿尔成哈孜 夏开尼 MA1 CHN CHN 7.05,83 PR SB
9 ZHOU Bin 周斌 MB2 CHN CHN 7.06,04
10 XU Peng (1991) 徐朋 MN3 CHN CHN 7.06,91
11 SUN Longjiang 孙龙将 MN2 CHN CHN 7.07,50
12 ZHOU Yuqing MSA CHN CHN 7.07,51
13 XU Chenglong 徐承龙 MA1 CHN CHN 7.07,52
14 YANG Zhendong 杨振东 MA1 CHN CHN 7.08,01
15 ZHANG Wenming MN2 CHN CHN 7.08,87 SB
16 Dasituer TUERSONGHAN 达斯吐尔 吐尔松汗 MA2 CHN CHN 7.09,29
17 LIN Haotian MN1 CHN CHN 7.10,13
18 ZHANG Chengrui 张城瑞 MB2 CHN CHN 7.10,64
19 WEI Ao MN1 CHN CHN 7.10,90
20 ZHANG Chuang (1996) 张闯 MB2 CHN CHN 7.11,54
21 WANG Xuanjun 王宣钧 MB2 CHN CHN 7.11,81 PR SB
22 FENG Jianlong MN1 CHN CHN 7.14,20 PR SB
23 DING Siyang 丁思杨 MN2 CHN CHN 7.14,37
24 LYU Renjie MB2 CHN CHN 7.15,43
25 WANG Qiang MSA CHN CHN 7.16,98
26 WU Yu 吴宇 MB1 CHN CHN 7.17,70
27 XIONG Zheng MSA CHN CHN 7.17,87
28 YANG Tao 杨涛 MB1 CHN CHN 7.18,31
29 LIU Yan (1992) MN2 CHN CHN 7.18,82
30 HU Zhiqiang (1992) MN2 CHN CHN 7.18,87
31 YANG Mengran 杨梦然 MB1 CHN CHN 7.18,91 SB
32 YIN Shengyuan 尹圣元 MC1 CHN CHN 7.19,28 PR SB
33 CHEN Sixing 陈思行 MA1 CHN CHN 7.19,54 PR SB
34 ZHAO Hanxiao 赵含笑 MA1 CHN CHN 7.19,90 PR SB
35 WANG Xufeng M? CHN CHN 7.20,03
36 ZHU Jiayao 朱珈瑶 MA2 CHN CHN 7.20,78
37 ZHAO Hongqian M? CHN CHN 7.21,60
38 FENG Chao MB1 CHN CHN 7.28,32
39 LIU Menglin 刘孟琳 MA2 CHN CHN 7.36,28
40 HONG Quanhao M? CHN CHN 7.50,30 PR SB
41 ZHANG Yajun MB1 CHN CHN 8.02,13 PR SB
42 ZHANG Zhicheng (1995) MA2 CHN CHN 8.27,84

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names