National Cup 2

Harbin (CHN) 2 - 3 November 2013 Source: www.sskating.com

1500m Women 2 November 2013

Rank Name Country Time
1 FU Chunyan LSA CHN CHN 2.05,83
2 LIANG Dan LSA CHN CHN 2.06,24
3 SUN Nan 孙楠 LC2 CHN CHN 2.06,40
3 LI Huawei 李华伟 LC2 CHN CHN 2.06,40
5 LIU Feitong LN2 CHN CHN 2.06,47 SB
6 LIU Yichi LSA CHN CHN 2.07,63
6 CHANG Chao LN2 CHN CHN 2.07,63
8 WANG Tianqi LN1 CHN CHN 2.07,72
9 HAO Jiachen 郝佳晨 LSA CHN CHN 2.08,23
10 HAN Fang LSA CHN CHN 2.08,33 SB
11 WU Shuangshuang 吴双双 LA1 CHN CHN 2.08,72 PR SB
12 YANG Yue 杨悦 LN1 CHN CHN 2.08,83
13 WU Dan 吴丹 LN1 CHN CHN 2.08,84 PR SB
14 TIAN Yu LB2 CHN CHN 2.09,00 PR SB
15 HAN Mei 韩梅 LB1 CHN CHN 2.09,03
16 ZHANG Xin (1990) 张鑫 LSA CHN CHN 2.09,14
17 XU Le LN1 CHN CHN 2.09,57
18 SHI Xiaoxuan 石晓璇 LB2 CHN CHN 2.09,64 PR SB
19 BAI Dan 白丹 LB2 CHN CHN 2.10,05
20 ZHAN Xue 詹雪 LN4 CHN CHN 2.10,18 SB
21 TIAN Ruining 田芮宁 LB2 CHN CHN 2.10,68 PR SB
22 WANG Tingting (1991) LN3 CHN CHN 2.10,82
23 MA Linlin LSA CHN CHN 2.10,92
24 KANG Luqian LSA CHN CHN 2.11,02 PR SB
25 WANG Jian LB1 CHN CHN 2.11,23 PR SB
26 MA Xu LB2 CHN CHN 2.11,69 PR SB
27 HAN Miao 韩苗 LA1 CHN CHN 2.11,89 PR SB
28 YIN Fei LA2 CHN CHN 2.12,05 SB
29 XU Xinxin LC2 CHN CHN 2.12,29 PR SB
30 LYU Bing 吕冰 LC1 CHN CHN 2.12,32 PR SB
31 TANG Wen LA1 CHN CHN 2.12,45 SB
32 JIN Lilan 金丽兰 LB1 CHN CHN 2.12,69
33 ZHANG Wenjuan 张文娟 LA1 CHN CHN 2.12,70 SB
34 ZHAO Yining 赵一宁 LC2 CHN CHN 2.12,98 PR SB
35 CENG Weiwei LA2 CHN CHN 2.13,07 PR SB
36 ZHANG Huiwen LB1 CHN CHN 2.13,47 PR SB
37 YANG Jie 杨杰 LC2 CHN CHN 2.13,56 PR SB
38 LIN Xue 林雪 LC1 CHN CHN 2.13,63 PR SB
39 QU Yi 曲艺 LN1 CHN CHN 2.14,09 SB
40 GUO Na LB1 CHN CHN 2.14,13
41 QIN Yangyang 秦阳阳 LB2 CHN CHN 2.14,39 SB
42 ZHANG Guifeng LB2 CHN CHN 2.14,76 PR SB
43 GONG Jing LSA CHN CHN 2.14,87 SB
44 XI Dongxue 奚冬雪 LC2 CHN CHN 2.14,95 PR SB
45 LI Shuang (1997) 李爽 LB1 CHN CHN 2.15,17 PR SB
46 ZHANG Han (1) L? CHN CHN 2.15,38 PR SB
47 LAI Jiahui LC2 CHN CHN 2.15,43 PR SB
48 XIAO Wei LC1 CHN CHN 2.15,44 PR SB
49 ZHAO Xueqing 赵雪晴 LC1 CHN CHN 2.15,58 SB
50 ZHANG Linwan LN1 CHN CHN 2.15,68 PR SB
51 ZHANG Lu (1988) LSA CHN CHN 2.15,84 SB
52 QIAO Meiling LB2 CHN CHN 2.16,13 SB
53 HE Linyi LC1 CHN CHN 2.16,21 PR SB
54 WANG Danming LB2 CHN CHN 2.16,35 SB
55 TONG Xin LC1 CHN CHN 2.16,57 PR SB
56 SONG Xiangyi 宋香仪 LB1 CHN CHN 2.16,65 PR SB
57 PEI Chong 裴冲 LB2 CHN CHN 2.16,98 PR SB
58 WANG Siyu LA1 CHN CHN 2.17,34 SB
59 ZHAO Shuang 赵双 LC1 CHN CHN 2.17,52 SB
60 GUO Yashi LA1 CHN CHN 2.17,84 SB
61 WANG Jinfeng L? CHN CHN 2.17,98 SB
62 QU Haoyu LC2 CHN CHN 2.18,23 PR SB
63 XIN Junxian LC2 CHN CHN 2.18,28 PR SB
64 QIAN Bing L? CHN CHN 2.18,52 SB
65 WANG Xintong 王昕童 LB1 CHN CHN 2.18,99 SB
66 ZHANG Lina 张丽娜 LB1 CHN CHN 2.19,41 SB
67 ZHANG Qi LA1 CHN CHN 2.19,44 SB
68 ZHAO Wei (1996) 赵微 LB2 CHN CHN 2.19,54 PR SB
69 WANG Zhe LA2 CHN CHN 2.19,58 PR SB
70 LIU Naiyi 刘乃仪 L? CHN CHN 2.19,91 SB
71 Bihan NAZHATIHAN 毕汗 那扎提汗 LC2 CHN CHN 2.20,14 PR SB
72 REN Jia 任佳 LB1 CHN CHN 2.20,29 PR SB
73 YANG Sining 杨思凝 LC1 CHN CHN 2.20,51 PR SB
74 LUAN Xue LA1 CHN CHN 2.20,57 SB
75 ZHANG Bing LB1 CHN CHN 2.20,78 PR SB
76 LUO Jing L? CHN CHN 2.21,08 PR SB
77 WANG Wenjia 王文佳 LC2 CHN CHN 2.21,15 PR SB
78 ZHU Fangyao L? CHN CHN 2.21,39 PR SB
79 GUAN Hanyue 关涵月 LA1 CHN CHN 2.21,62 SB
80 MIN Kexin LC1 CHN CHN 2.21,94 SB
81 JI Siyu L? CHN CHN 2.22,10 PR SB
82 CHANG Youdan 常又丹 LC2 CHN CHN 2.22,12 PR SB
83 SUN Bo (1) L? CHN CHN 2.22,45 SB
84 LI Hongyu (1999) LC2 CHN CHN 2.22,69 PR SB
85 WANG Guanyue 王冠玥 LC1 CHN CHN 2.22,91 PR SB
86 AI Di LC2 CHN CHN 2.23,18 SB
87 ADERJIANG Zhuliduzi LC2 CHN CHN 2.23,67 PR SB
88 WU Yueting 武越婷 LC1 CHN CHN 2.23,69 PR SB
89 TANG Yuanyuan LB2 CHN CHN 2.24,66 PR SB
90 GUO Rui LB2 CHN CHN 2.24,79 PR SB
91 LI Hongyang L? CHN CHN 2.24,88 PR SB
92 MEI Xinjie LB1 CHN CHN 2.25,63 PR SB
93 YIN Siqi 尹思琪 LC2 CHN CHN 2.25,90 PR SB
94 WANG Jiaxin LC1 CHN CHN 2.26,17 SB
95 LI Meiqi 李美其 LC1 CHN CHN 2.28,35 PR SB
96 XING Yanqi LB2 CHN CHN 2.28,76 PR SB
97 DI Na L? CHN CHN 2.29,28 PR SB
98 CHEN Jiabao LC2 CHN CHN 2.29,34 PR SB
99 LI Hao LC2 CHN CHN 2.29,75 PR SB
100 LIU Ming LA2 CHN CHN 2.29,90 PR SB
101 DONG Tingting LC2 CHN CHN 2.31,10 PR SB
102 WU Jiaxing LC2 CHN CHN 2.31,57 PR SB
103 DING Ke 丁可 LB1 CHN CHN 2.33,24 PR SB
104 SUN Huawen LB1 CHN CHN 2.34,64 PR SB
105 ZHANG Yue (1999) 张悦 LC1 CHN CHN 2.34,94 PR SB
106 HU Xintong LB2 CHN CHN 2.35,21 PR SB
107 ZHOU Zhaonan LC1 CHN CHN 2.37,11 PR SB
108 WEI Yurong LB1 CHN CHN 2.37,52 PR SB
109 YIN Xing LC2 CHN CHN 2.38,43 PR SB
110 SHANG Yining LB1 CHN CHN 2.38,45 PR SB
111 WANG Yan (1999) LC1 CHN CHN 2.44,70 PR SB
DNS WANG Xu LA1 CHN CHN DNS
DNF WANG Jianlu LN1 CHN CHN DNF
DQ QIU Yuehua L? CHN CHN DQ
DQ WEI Anqi LC1 CHN CHN DQ
DQ CHEN Xiangyu 陈翔宇 LC1 CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names