2013 Star Han Cup

Shenyang (CHN) 19 - 20 February 2013 Source: sskating.com

500m Men 19 February 2013

Rank Name Country Time
1 XUAN Lianyi M? CHN CHN 42,61 PR SB
2 WANG Yizhou 王一州 MYA CHN CHN 44,28
3 FU Jiaxing MB1 CHN CHN 44,82 SB
4 JIN Qingshan M? CHN CHN 45,26 PR SB
5 YAO Dongyu M? CHN CHN 45,93 PR SB
6 XU Guangyuan MYA CHN CHN 46,26 PR SB
7 DING Puxin M? CHN CHN 46,81 PR SB
8 HUANG Peng M? CHN CHN 47,20 PR SB
9 ZHANG Dedian M? CHN CHN 48,04 PR SB
10 YAO Tianxiang M? CHN CHN 48,43 PR SB
11 LIU Tao M? CHN CHN 48,46 PR SB
12 HAO Weiyi M? CHN CHN 48,54 PR SB
13 ZHUANG Wenjun M? CHN CHN 48,55 PR SB
14 LIU Guanyi M? CHN CHN 48,83 PR SB
15 JIN Kaizhi 靳凯智 MYB CHN CHN 48,88 PR SB
16 LIU Guojun M? CHN CHN 48,90 PR SB
17 LIU Jiangnan M? CHN CHN 49,24 SB
18 ZHANG Lifu M? CHN CHN 49,49 SB
19 MA Jinhui M? CHN CHN 49,72 PR SB
20 SONG Weihong M? CHN CHN 49,75 PR SB
21 LIU Hong M? CHN CHN 50,17 PR SB
22 ZHENG Guitang M? CHN CHN 50,43 PR SB
23 LIU Decai M? CHN CHN 50,47 PR SB
24 LIANG Zhihao 梁芷豪 MYB CHN CHN 50,62 PR SB
25 LI Libing M? CHN CHN 51,08 PR SB
26 ZHANG Tao M? CHN CHN 51,19 PR SB
27 SONG Xijie M? CHN CHN 52,46 PR SB
28 YU Mingxin M? CHN CHN 52,53 PR SB
29 JIANG Ke M? CHN CHN 52,59 SB
30 GAO Xichen M? CHN CHN 52,75 PR SB
30 ZHAO Lankai M? CHN CHN 52,75 PR SB
32 LI Tan M? CHN CHN 52,90 SB
33 CONG Youzhi M? CHN CHN 52,93 PR SB
34 ZHANG Yu (3) 张宇 M? CHN CHN 52,94
35 WANG Xinjie M? CHN CHN 53,02 PR SB
36 MA Guang M? CHN CHN 53,14 PR SB
37 DU Zhili M? CHN CHN 53,26 PR SB
38 ZHANG Zhenlong M? CHN CHN 53,35 PR SB
39 FENG Qiurui 冯秋瑞 MYE CHN CHN 53,38 PR SB
40 WU Shouzheng M? CHN CHN 53,47 PR SB
41 ZHANG Fengxiang M? CHN CHN 53,56 PR SB
42 DAI Lanquan M? CHN CHN 53,57 PR SB
43 LIU Enping M? CHN CHN 53,68 SB
44 MA Shijun M? CHN CHN 53,72 SB
45 XIA Peng M? CHN CHN 53,80 SB
46 XU Zhongshi M? CHN CHN 54,05 PR SB
47 LUAN Yi M? CHN CHN 54,09 PR SB
48 ZHAO Sixiang 赵思翔 MYC CHN CHN 54,15 PR SB
49 DONG Yiguang M? CHN CHN 54,23 PR SB
50 WANG Mingfei M? CHN CHN 54,37 PR SB
51 ZHANG Wei (1996) MB2 CHN CHN 54,56
52 WANG Haolu M? CHN CHN 54,98 PR SB
53 YUAN Xiaoguang M? CHN CHN 55,12 PR SB
54 GAO Junshan M? CHN CHN 55,76 SB
55 WANG Xiaolong M? CHN CHN 55,99 PR SB
56 HAN Chunlai M? CHN CHN 56,00 PR SB
57 HAN Zhijian M? CHN CHN 56,03 PR SB
58 QIAO Zhigang M? CHN CHN 56,70 PR SB
59 XU Jian M? CHN CHN 56,79 PR SB
60 LIU Bin 刘斌 MYF CHN CHN 56,91 PR SB
61 ZHENG Bingzhu M? CHN CHN 56,93 PR SB
62 CUI Zheming M? CHN CHN 57,22 PR SB
63 LI Dongyang M? CHN CHN 57,49 PR SB
64 MA Zisong M? CHN CHN 57,61 PR SB
65 WANG Lixin (2) M? CHN CHN 57,97 SB
66 ZHOU Zhichen M? CHN CHN 58,00 PR SB
67 DONG Ping M? CHN CHN 58,70 PR SB
68 ZHANG Houxue M? CHN CHN 58,73 PR SB
69 YANG Naiyou M? CHN CHN 58,77 PR SB
70 DONG Runmin M? CHN CHN 58,99 PR SB
71 JIAO Jingtao M? CHN CHN 59,11 PR SB
72 YOU Zhongzhi M? CHN CHN 59,40 PR SB
73 DU Wenbo M? CHN CHN 59,46 PR SB
74 XU Haotian M? CHN CHN 59,52 PR SB
75 JIANG Biyi M? CHN CHN 1.00,33 PR SB
76 PU Zhengxi 朴政熹 MYC CHN CHN 1.00,34 PR SB
77 LIANG Haobo M? CHN CHN 1.00,35 PR SB
78 WU Shiqiang (1) M? CHN CHN 1.01,84 PR SB
79 LIU Jun M? CHN CHN 1.02,47 SB
80 XIE Liquan M? CHN CHN 1.02,85 PR SB
81 FEI Chunming M? CHN CHN 1.03,35 PR SB
82 SHI Jincai M? CHN CHN 1.03,55 PR SB
83 ZUO Zhen M? CHN CHN 1.03,61 PR SB
84 SONG Bailong M? CHN CHN 1.04,96 SB
85 XU Mengyi M? CHN CHN 1.05,56 PR SB
86 ZHANG Kun M? CHN CHN 1.06,53 PR SB
87 LIU Jinxun M? CHN CHN 1.06,60 PR SB
88 XIE Wanlin M? CHN CHN 1.06,62 PR SB
89 ZHANG Kaitian M? CHN CHN 1.07,34 PR SB
90 WU Qiaoyu M? CHN CHN 1.07,44 PR SB
91 YU Haichuan M? CHN CHN 1.07,97 PR SB
92 CAO Zhiming M? CHN CHN 1.08,38 PR SB
93 YAO Yuhan M? CHN CHN 1.08,89 PR SB
94 ZHANG Haocheng 张皓程 M? CHN CHN 1.09,00 PR SB
95 YI Xiaosheng M? CHN CHN 1.09,12 PR SB
96 CHEN Zitong M? CHN CHN 1.09,25 PR SB
97 ZHANG Guangping M? CHN CHN 1.09,32 PR SB
98 CHEN Qiuyu 陈秋羽 MYF CHN CHN 1.09,68 PR SB
99 PEI Guodong 裴国栋 MYC CHN CHN 1.11,87 SB
100 GUO Aiwei M? CHN CHN 1.12,26 SB
101 LIU Yifei M? CHN CHN 1.12,49 SB
102 YE Hancheng M? CHN CHN 1.12,73 PR SB
102 FU Zhiyun M? CHN CHN 1.12,73 PR SB
104 WANG Huaifu M? CHN CHN 1.13,09 PR SB
105 WANG Xuancheng M? CHN CHN 1.13,38 SB
106 ZHAO Yiru M? CHN CHN 1.13,87 PR SB
107 LIU Yuxuan M? CHN CHN 1.14,04 PR SB
107 LI Pu M? CHN CHN 1.14,04 PR SB
109 QIU Qisong M? CHN CHN 1.14,95 PR SB
110 QU Haotong M? CHN CHN 1.16,81 PR SB
111 WANG Weikang M? CHN CHN 1.17,02 PR SB
112 LI Junhao M? CHN CHN 1.17,19 PR SB
113 WANG Meiyu M? CHN CHN 1.17,97 PR SB
114 ZHANG Hailing M? CHN CHN 1.18,54 PR SB
115 QIAN Bingji M? CHN CHN 1.19,11 PR SB
116 WANG Letong M? CHN CHN 1.19,93 PR SB
117 CUI Chaowen M? CHN CHN 1.20,39 PR SB
118 ZHENG Kaiwen M? CHN CHN 1.21,34 PR SB
119 AN Zhiyi M? CHN CHN 1.22,36 PR SB
120 LI Heyuan M? CHN CHN 1.22,41 PR SB
121 WANG Guanjie M? CHN CHN 1.23,22 PR SB
122 YANG Zhilin M? CHN CHN 1.23,82 PR SB
123 WANG Shuaihan 王帅涵 MYD CHN CHN 1.24,05 PR SB
124 WANG Tianyuan M? CHN CHN 1.24,70 PR SB
125 LI Mingyuan M? CHN CHN 1.26,06 PR SB
126 YANG Chuang M? CHN CHN 1.26,34 PR SB
127 ZHANG Lanshi M? CHN CHN 1.27,58 PR SB
128 PANG Heyuan M? CHN CHN 1.28,54 PR SB
129 DENG Jiawen M? CHN CHN 1.28,72 PR SB
130 ZHUANG Hongjie M? CHN CHN 1.28,80 PR SB
131 HU Qingshen M? CHN CHN 1.30,25 PR SB
132 KONG Yuechen M? CHN CHN 1.30,84 PR SB
133 LIANG Guanyi M? CHN CHN 1.34,34 PR SB
134 LI Yinan M? CHN CHN 1.35,03 PR SB
135 HE Mingze M? CHN CHN 1.36,10 PR SB
136 DUAN Shangning M? CHN CHN 1.36,89 PR SB
137 LI Shufan M? CHN CHN 1.37,76 PR SB
138 KAN Yichen M? CHN CHN 1.39,80 PR SB
139 JIANG Han M? CHN CHN 1.40,97 PR SB
140 LI Ziming M? CHN CHN 1.41,97 PR SB
141 SHU Zhanhao M? CHN CHN 1.42,30 PR SB
142 SUN Minghan M? CHN CHN 1.42,60 PR SB
143 LI Jingfeng M? CHN CHN 1.43,44 PR SB
144 LIANG Haoxiang M? CHN CHN 1.44,55 PR SB
145 LUO Hongbo M? CHN CHN 1.47,02 PR SB
146 WU Shangda M? CHN CHN 1.47,25 PR SB
147 WANG Chuyuan M? CHN CHN 2.23,34 PR SB
148 CHEN Yilin M? CHN CHN 2.36,67 PR SB
DNS WANG Xiaoqian M? CHN CHN DNS
DNS DU Senxi M? CHN CHN DNS
DNS YAO Haochen M? CHN CHN DNS
DNS LI Yujie M? CHN CHN DNS
DNS LI Yuhao M? CHN CHN DNS
DNS MA Chuntao M? CHN CHN DNS
DNS PENG Zhanfei M? CHN CHN DNS
DNS ZHANG Tianli 张天力 MYB CHN CHN DNS
DNS JIN Mingzhe M? CHN CHN DNS
DNS LIU Zhe M? CHN CHN DNS
DNS ZHOU Fengwen M? CHN CHN DNS
DNS LIU Yuancheng M? CHN CHN DNS
DNS JIANG Shilin M? CHN CHN DNS
DNS YU Man M? CHN CHN DNS
DQ FU Yuxi M? CHN CHN DQ
DQ KONG Dedong M? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names