Jilin Province Youth Competitions

Wangqing (CHN) 5 - 6 January 2013 Source: sskating.com

1000m Men - Junior C 6 January 2013

Rank Name Country Time
1 YUE Yuan 岳源 MC1 CHN CHN 1.29,35
2 ZHANG Wei (1999) MYA CHN CHN 1.30,86
3 MAO Tianze 毛天泽 MYA CHN CHN 1.31,20 PR SB
4 LIU Jiaming M? CHN CHN 1.35,63
5 ZHOU Changsen 周昌森 MC1 CHN CHN 1.36,05 PR SB
6 GUAN Jiaxin 管嘉馨 MC1 CHN CHN 1.37,15 PR SB
7 JIANG Chao M? CHN CHN 1.37,82 PR SB
8 FEI Tianlong M? CHN CHN 1.38,44 PR SB
9 CAO Bohong M? CHN CHN 1.39,39 PR SB
10 LI Haolun 李昊伦 MC1 CHN CHN 1.43,10 PR SB
11 GAO Dongbin 高董斌 MYA CHN CHN 1.46,45 PR SB
12 GUO Qicheng M? CHN CHN 1.46,57 PR SB
13 HAO Chuanpeng M? CHN CHN 1.47,18 PR SB
14 ZHENG Linwen M? CHN CHN 1.47,36 PR SB
15 MU Baolin 牟宝林 M? CHN CHN 1.48,91 PR SB
16 ZHAO Qiang M? CHN CHN 1.49,84 PR SB
17 JIN Jiaming M? CHN CHN 1.50,32 PR SB
18 LI Ziqiang 李子强 M? CHN CHN 1.51,78 PR SB
19 QIAO Yubin M? CHN CHN 1.54,48 PR SB
20 WANG Junqi 王俊崎 M? CHN CHN 1.56,94 PR SB
21 CHEN Xiangyu M? CHN CHN 1.58,82
22 LIU Chengchen M? CHN CHN 1.59,63
23 CAO Haikuan M? CHN CHN 2.03,66 PR SB
24 ZHANG Henyuan M? CHN CHN 2.06,34
25 LI Shixi M? CHN CHN 2.08,07 PR SB
26 ZHAO Mingyue 赵明月 MYD CHN CHN 2.12,26 PR SB
27 TAI Enguo M? CHN CHN 2.12,80
28 SUN Haobo M? CHN CHN 2.16,12 PR SB
29 HOU Yanli 侯彦利 M? CHN CHN 2.21,96 PR SB
30 LU Hualin M? CHN CHN 2.37,25 PR SB
31 REN Chao M? CHN CHN 2.59,58

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names