Jilin Province Youth Competitions

Wangqing (CHN) 5 - 6 January 2013 Source: sskating.com

500m Men - Junior B 5 January 2013

Rank Name Country Time
1 XU Haoyang (1997) 徐皓洋 MB1 CHN CHN 40,62
2 JIN Shunri 金顺日 MC1 CHN CHN 41,34
3 LI Yang (2) M? CHN CHN 43,50
4 GUAN Bohan 关博瀚 MYC CHN CHN 43,63 PR SB
5 LYU Changhao M? CHN CHN 43,65 PR SB
6 WANG Junda 汪俊达 M? CHN CHN 43,91
7 WANG Zhentian 王震天 MB1 CHN CHN 44,60
8 RONG Hao 荣浩 MYC CHN CHN 45,37 PR SB
9 WANG Junfa M? CHN CHN 45,70 PR SB
10 SUN Xiangfu M? CHN CHN 46,15
11 YANG Nan M? CHN CHN 46,21 PR SB
12 LI Jin 李津 MC1 CHN CHN 46,40 PR SB
13 ZHANG Junzhi 张钧智 MC1 CHN CHN 46,48 PR SB
14 LIU Qiang 刘强 M? CHN CHN 46,52
15 WANG Lei (2) M? CHN CHN 46,55 PR SB
16 YANG Leiming M? CHN CHN 46,63 SB
17 CUI Yanbo 崔言博 M? CHN CHN 47,07 PR SB
18 GUAN Chensong M? CHN CHN 47,38 PR SB
19 WANG Tianyu M? CHN CHN 47,60 PR SB
20 XU Pengji M? CHN CHN 47,66 PR SB
21 LUO Chenglong M? CHN CHN 48,09 PR SB
22 ZHAO Yang M? CHN CHN 48,18
23 CHENG Ming M? CHN CHN 48,70 PR SB
24 XU Ruiyang 徐瑞阳 MYC CHN CHN 48,77 PR SB
25 YAN Xu M? CHN CHN 49,09 PR SB
26 LI Jiahong M? CHN CHN 50,07 PR SB
27 SUN Kai (2) M? CHN CHN 51,35 PR SB
28 LENG Jiaming 冷佳洺 MC1 CHN CHN 51,77 PR SB
29 JIN Xin (2) M? CHN CHN 54,07 PR SB
30 BAI Yinbao M? CHN CHN 54,85 PR SB
31 YIN Shandi M? CHN CHN 54,91 PR SB
32 WANG Yang (2000) 王杨 MYB CHN CHN 55,00 PR SB
33 MENG Linglei M? CHN CHN 55,80 PR SB
34 CHENG Haijun M? CHN CHN 58,64 PR SB
35 GUAN Yuting M? CHN CHN 1.04,63 PR SB
36 WEN Jiafu M? CHN CHN 1.07,80 PR SB
37 WANG Qingyu M? CHN CHN 1.10,83
38 CAO Mingrong 曹铭榕 M? CHN CHN 1.38,37 PR SB
DQ CHEN Peng MYA CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names