China - Junior Championships 2020
2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN)
2 - 5 January 2020

Allround Women - Group A
	Name         	       			500m 			1500m 			1000m 			3000m 			Total
	           	       			2 Jan 			2 Jan 			3 Jan 			3 Jan 				
1	Huang, Yulin     	黄余琳      	LB2	CHN	42,28 	42,280	[7]	2.07,57	42,523	[1]	1.23,80	41,900	[3]	4.25,20	44,200	[1]	170,903
2	Li, Shuang (2002)  	李爽 (2002)   	LB2	CHN	40,75 	40,750	[1]	2.08,20	42,733	[2]	1.23,06	41,530	[1]	4.38,80	46,466	[6]	171,479
3	Jin, Wenjing     	金文靓      	LB2	CHN	42,19 	42,190	[6]	2.08,43	42,810	[3]	1.24,62	42,310	[5]	4.31,67	45,278	[3]	172,588
4	Ma, Yuhan      	马语含      	LA1	CHN	43,05 	43,050	[10]	2.09,45	43,150	[4]	1.24,53	42,265	[4]	4.28,24	44,706	[2]	173,171
5	Liu, Jusi      	刘菊司      	LB2	CHN	41,31 	41,310	[3]	2.14,54	44,846	[9]	1.23,30	41,650	[2]	4.43,39	47,231	[10]	175,037
6	Bao, Sihan      	宝斯晗      	LA1	CHN	42,65 	42,650	[8]	2.13,68	44,560	[8]	1.26,29	43,145	[7]	4.38,54	46,423	[5]	176,778
7	Li, Mengxin     	李梦欣      	L?	CHN	43,62 	43,620	[15]	2.11,03	43,676	[5]	1.26,65	43,325	[8]	4.39,70	46,616	[7]	177,237
8	Lu, Chang (2002)   	陆畅 (2002)   	LB2	CHN	43,39 	43,390	[12]	2.13,05	44,350	[7]	1.27,93	43,965	[11]	4.37,63	46,271	[4]	177,976
9	Jiang, Xia      	姜霞      	LA1	CHN	42,04 	42,040	[4]	2.15,78	45,260	[10]	1.25,35	42,675	[6]	4.54,45	49,075	[13]	179,050
10	Jing, Jie      	静洁      	LB2	CHN	44,89 	44,890	[23]	2.16,32	45,440	[12]	1.29,85	44,925	[15]	4.40,31	46,718	[8]	181,973
11	Wang, Linlin     	王琳琳      	LB2	CHN	43,33 	43,330	[11]	2.17,42	45,806	[13]	1.27,39	43,695	[10]	4.57,13	49,521	[17]	182,352
12	Guan, Yuxuan     	关煜暄      	LB2	CHN	43,79 	43,790	[16]	2.18,84	46,280	[16]	1.29,88	44,940	[16]	4.57,04	49,506	[16]	184,516
13	Wang, Jingziqian   	王婧紫仟     	LA1	CHN	41,31 	41,310	[2]	2.19,98	46,660	[17]	1.28,73	44,365	[12]	5.13,52	52,253	[24]	184,588
14	Wang, Baoyi     	王宝怡      	LB2	CHN	43,90 	43,900	[18]	2.18,64	46,213	[14]	1.30,52	45,260	[18]	4.56,41	49,401	[14]	184,774
15	Cui, Yingqian    	崔滢茜      	LB2	CHN	45,11 	45,110	[24]	2.16,16	45,386	[11]	1.29,93	44,965	[17]	4.56,43	49,405	[15]	184,866
16	Chen, Xi       	陈曦      	LC2	CHN	43,85 	43,850	[17]	2.18,76	46,253	[15]	1.29,58	44,790	[14]	5.04,71	50,785	[20]	185,678
17	Cui, Xiuxian     	崔秀显      	LB2	CHN	44,88 	44,880	[22]	2.20,10	46,700	[18]	1.31,38	45,690	[20]	4.50,64	48,440	[11]	185,710
18	Li, Siqi       	李思琦      	LA1	CHN	43,43 	43,430	[13]	2.20,90	46,966	[19]	1.30,95	45,475	[19]	5.03,31	50,551	[19]	186,422
19	Lyu, Jia       	吕佳      	L?	CHN	45,90 	45,900	[28]	2.21,89	47,296	[21]	1.31,83	45,915	[22]	4.59,03	49,838	[18]	188,949
20	Xia, Zihan      	夏子涵      	LB2	CHN	44,61 	44,610	[21]	2.23,03	47,676	[22]	1.31,41	45,705	[21]	5.10,59	51,765	[23]	189,756
21	Chen, Shuo      	陈硕      	LB2	CHN	46,99 	46,990	[31]	2.21,36	47,120	[20]	1.33,62	46,810	[26]	4.53,27	48,878	[12]	189,798
22	Sun, Biying     	孙碧营      	L?	CHN	45,28 	45,280	[26]	2.24,37	48,123	[24]	1.31,94	45,970	[23]	5.04,95	50,825	[21]	190,198
23	Cui, Zhijie     	崔智婕      	L?	CHN	46,35 	46,350	[29]	2.23,93	47,976	[23]	1.32,40	46,200	[24]	5.08,71	51,451	[22]	191,977
	Zhao, Yue      	赵跃      	L?	CHN	46,51 	46,510	[30]	2.27,76	49,253	[25]	1.34,51	47,255	[27]	    			143,018
	Liu, Zhen      	刘珍      	L?	CHN	48,48 	48,480	[32]	2.36,24	52,080	[26]	1.40,34	50,170	[30]	    			150,730
	Wang, Caihong    	王彩红      	LB2	CHN	42,79 	42,790	[9]	2.11,52	43,840	[6]	1.26,99	43,495	[9]	    		DQ	130,125

Allround Women - Group B
	Name         	       			500m 			1500m 			1000m 			3000m 			Total
	           	       			2 Jan 			2 Jan 			3 Jan 			3 Jan 				
1	Chen, Aoyu      	陈傲禹      	LC2	CHN	40,96 	40,960	[2]	2.07,33	42,443	[1]	1.22,17	41,085	[1]	4.26,93	44,488	[2]	168,976
2	Zhou, Jiarong    	周佳容      	LC2	CHN	42,46 	42,460	[8]	2.07,34	42,446	[2]	1.23,89	41,945	[3]	4.24,65	44,108	[1]	170,959
3	Sun, Ning      	孙宁      	LC2	CHN	41,52 	41,520	[3]	2.11,76	43,920	[3]	1.23,34	41,670	[2]	4.51,27	48,545	[11]	175,655
4	Wang, Dantong    	王丹彤      	LB1	CHN	42,00 	42,000	[4]	2.14,26	44,753	[7]	1.24,39	42,195	[4]	4.41,15	46,858	[6]	175,806
5	Jin, Xiuzhen     	金秀真      	LC2	CHN	42,86 	42,860	[11]	2.13,08	44,360	[4]	1.26,35	43,175	[6]	4.38,00	46,333	[4]	176,728
6	Chen, Yao      	陈垚      	LB1	CHN	42,32 	42,320	[6]	2.14,76	44,920	[8]	1.25,87	42,935	[5]	4.41,83	46,971	[7]	177,146
7	Li, Jiaxuan     	李佳轩      	LB1	CHN	42,88 	42,880	[12]	2.13,63	44,543	[5]	1.27,59	43,795	[8]	4.43,50	47,250	[8]	178,468
8	Liu, Sijia      	刘思佳      	LC2	CHN	42,31 	42,310	[5]	2.19,54	46,513	[15]	1.26,93	43,465	[7]	4.51,49	48,581	[12]	180,869
9	Su, Mo        	苏墨      	L?	CHN	45,16 	45,160	[20]	2.17,69	45,896	[10]	1.30,21	45,105	[15]	4.36,52	46,086	[3]	182,247
10	Deng, Tianxin    	邓天馨      	LC2	CHN	42,75 	42,750	[10]	2.17,85	45,950	[11]	1.28,58	44,290	[10]	4.58,01	49,668	[17]	182,658
11	Zou, Xinyue     	邹鑫悦      	LC2	CHN	42,39 	42,390	[7]	2.18,18	46,060	[12]	1.30,05	45,025	[14]	4.56,77	49,461	[15]	182,936
12	Zhang, Zhiqiong   	张芷琼      	LB1	CHN	44,28 	44,280	[18]	2.18,51	46,170	[13]	1.30,87	45,435	[17]	4.50,76	48,460	[10]	184,345
13	Sun, Wen       	孙雯      	LC2	CHN	43,00 	43,000	[13]	2.19,70	46,566	[17]	1.29,66	44,830	[13]	4.59,90	49,983	[18]	184,379
14	Wang, Yingying    	王莹莹      	L?	CHN	43,89 	43,890	[16]	2.20,56	46,853	[18]	1.30,60	45,300	[16]	4.53,76	48,960	[13]	185,003
15	Xin, Haiping     	辛海萍      	LB1	CHN	46,85 	46,850	[27]	2.19,19	46,396	[14]	1.31,96	45,980	[20]	4.50,64	48,440	[9]	187,666
16	Huang, Dongyue    	黄冬月      	LB1	CHN	45,45 	45,450	[22]	2.22,43	47,476	[22]	1.32,06	46,030	[21]	4.55,86	49,310	[14]	188,266
17	Gao, Yongjiao    	高永娇      	L?	CHN	44,28 	44,280	[17]	2.21,93	47,310	[20]	1.31,76	45,880	[18]	5.05,80	50,966	[20]	188,436
18	Liu, Man       	刘曼      	L?	CHN	44,63 	44,630	[19]	2.21,60	47,200	[19]	1.31,77	45,885	[19]	5.08,70	51,450	[21]	189,165
19	Si, Yu        	司雨      	LB1	CHN	46,16 	46,160	[25]	2.22,17	47,390	[21]	1.32,38	46,190	[22]	4.57,32	49,553	[16]	189,293
20	Wang, Mengfan    	王梦凡      	LC2	CHN	45,50 	45,500	[23]	2.24,14	48,046	[23]	1.33,03	46,515	[24]	5.03,77	50,628	[19]	190,689
21	Hu, Xinxue      	胡欣雪      	L?	CHN	45,23 	45,230	[21]	2.25,51	48,503	[25]	1.33,88	46,940	[25]	5.11,97	51,995	[23]	192,668
22	Tan, Qian      	谭茜      	L?	CHN	45,72 	45,720	[24]	2.25,18	48,393	[24]	1.32,94	46,470	[23]	5.14,18	52,363	[24]	192,946
23	Wang, Yao      	王垚      	LC2	CHN	46,25 	46,250	[26]	2.26,38	48,793	[26]	1.34,56	47,280	[26]	5.09,93	51,655	[22]	193,978
	Xue, Jiayi      	薛佳怡      	LB1	CHN	43,10 	43,100	[14]	2.14,79	44,930	[9]	1.28,65	44,325	[11]	    			132,355
	Yin, Haoze (2003)  	尹昊泽 (2003)  	LB1	CHN	40,87 	40,870	[1]	2.19,59	46,530	[16]	    			    			87,400
	Cheng, Na      	程娜      	LB1	CHN	    		DQ	2.13,70	44,566	[6]	1.28,77	44,385	[12]	4.38,08	46,346	[5]	135,297

Allround Women - Group C
	Name         	       			500m 			1500m 			1000m 			3000m 			Total
	           	       			4 Jan 			4 Jan 			5 Jan 			5 Jan 				
1	Liu, Yunqi      	刘昀琪      	LYA	CHN	42,97 	42,970	[2]	2.10,33	43,443	[1]	1.24,60	42,300	[1]	4.34,45	45,741	[1]	174,454
2	Xin, Yuxin      	信雨馨      	LYA	CHN	42,22 	42,220	[1]	2.12,46	44,153	[3]	1.25,06	42,530	[2]	4.38,15	46,358	[2]	175,261
3	Du, Yuchen      	       	L?	CHN	43,89 	43,890	[7]	2.13,59	44,530	[4]	1.27,45	43,725	[4]	4.42,19	47,031	[3]	179,176
4	Liu, Xingchi     	       	L?	CHN	43,85 	43,850	[6]	2.14,52	44,840	[5]	1.27,42	43,710	[3]	4.44,00	47,333	[4]	179,733
5	Wang, Mengyuan    	王梦缘      	L?	CHN	43,92 	43,920	[8]	2.17,35	45,783	[6]	1.28,16	44,080	[6]	4.48,55	48,091	[6]	181,874
6	Dai, Wenjie     	戴文洁      	L?	CHN	42,99 	42,990	[3]	2.17,46	45,820	[7]	1.27,61	43,805	[5]	5.01,10	50,183	[13]	182,798
7	Tai, Zhien      	太智恩      	LYA	CHN	44,87 	44,870	[12]	2.18,19	46,063	[8]	1.29,13	44,565	[9]	4.49,10	48,183	[7]	183,681
8	LI, Aijia      	李艾珈      	LYA	CHN	44,53 	44,530	[9]	2.19,95	46,650	[11]	1.30,04	45,020	[12]	4.49,25	48,208	[8]	184,408
9	Bai, Ruizhu     	白芮竹      	L?	CHN	45,72 	45,720	[16]	2.19,91	46,636	[10]	1.31,70	45,850	[13]	4.49,41	48,235	[9]	186,441
10	Gao, Shuoying    	       	L?	CHN	45,41 	45,410	[15]	2.20,80	46,933	[12]	1.29,80	44,900	[11]	4.55,66	49,276	[10]	186,519
11	Sun, Changhan    	孙畅涵      	L?	CHN	45,01 	45,010	[13]	2.19,44	46,480	[9]	1.29,69	44,845	[10]	5.08,42	51,403	[17]	187,738
12	Yu, Hongzhu     	于鸿竹      	L?	CHN	43,85 	43,850	[5]	2.21,88	47,293	[13]	1.33,34	46,670	[17]	5.07,90	51,316	[16]	189,129
13	Zhao, Yitong     	赵艺童      	L?	CHN	45,73 	45,730	[17]	2.23,69	47,896	[15]	1.31,93	45,965	[14]	4.57,77	49,628	[12]	189,219
14	Wang, Kexin (4)   	王可鑫 (4)    	L?	CHN	44,74 	44,740	[11]	2.25,22	48,406	[17]	1.31,97	45,985	[15]	5.04,96	50,826	[14]	189,957
15	Ma, Liya       	马丽娅      	L?	CHN	46,44 	46,440	[19]	2.22,95	47,650	[14]	1.33,91	46,955	[18]	4.56,89	49,481	[11]	190,526
16	Yu, Shihui      	于诗惠      	LC1	CHN	45,95 	45,950	[18]	2.26,38	48,793	[18]	1.34,92	47,460	[20]	5.10,33	51,721	[18]	193,924
17	Wu, Xiaohan     	       	L?	CHN	44,62 	44,620	[10]	2.29,86	49,953	[21]	1.34,36	47,180	[19]	5.15,80	52,633	[20]	194,386
18	Zhang, Shaohan    	张邵涵      	L?	CHN	59,54 	59,540	[23]	2.11,41	43,803	[2]	1.28,66	44,330	[8]	4.44,51	47,418	[5]	195,091
19	Liu, Hao (2)     	刘好 (2)    	L?	CHN	47,30 	47,300	[20]	2.27,97	49,323	[19]	1.37,36	48,680	[21]	5.05,72	50,953	[15]	196,256
20	Shi, Menghan     	师梦涵      	L?	CHN	49,16 	49,160	[21]	2.31,66	50,553	[22]	1.39,83	49,915	[22]	5.10,92	51,820	[19]	201,448
21	He, Yinuo      	何一诺      	L?	CHN	50,77 	50,770	[22]	2.38,14	52,713	[23]	1.43,59	51,795	[23]	5.27,58	54,596	[21]	209,874
	Xia, Ziqi      	夏子淇      	LC1	CHN	43,80 	43,800	[4]	2.28,94	49,646	[20]	1.28,60	44,300	[7]	    			137,746
	Xun, Jinman     	寻津漫      	L?	CHN	45,24 	45,240	[14]	2.24,70	48,233	[16]	1.32,86	46,430	[16]	    		DQ	139,903

Allround Men - Group A
	Name         	       			500m 			1500m 			1000m 			5000m 			Total
	           	       			2 Jan 			2 Jan 			3 Jan 			3 Jan 				
1	Yeerken, Teenbuli  	叶尔肯, 特恩布力   	MA1	CHN	37,79 	37,790	[7]	1.52,62	37,540	[1]	1.13,87	36,935	[1]	6.59,99	41,999	[3]	154,264
2	Xiao, Jinbao     	肖金宝      	MB2	CHN	37,44 	37,440	[3]	1.54,86	38,286	[5]	1.14,22	37,110	[3]	7.05,58	42,558	[5]	155,394
3	Liu, Zehao      	刘泽昊      	MA1	CHN	38,75 	38,750	[20]	1.53,14	37,713	[2]	1.15,17	37,585	[6]	6.57,81	41,781	[1]	155,829
4	Quan, Xianghe    	权相赫      	MA1	CHN	37,52 	37,520	[4]	1.54,64	38,213	[3]	1.14,02	37,010	[2]	7.19,67	43,967	[13]	156,710
5	Zhou, Zihan     	周梓涵      	MB2	CHN	38,56 	38,560	[15]	1.55,29	38,430	[6]	1.15,52	37,760	[9]	7.01,20	42,120	[4]	156,870
6	Jin, Ming      	金名      	MB2	CHN	38,15 	38,150	[13]	1.54,78	38,260	[4]	1.15,28	37,640	[8]	7.19,52	43,952	[12]	158,002
7	Wang, Shuaihan    	王帅涵      	MB2	CHN	39,50 	39,500	[31]	1.55,81	38,603	[7]	1.17,03	38,515	[18]	6.59,18	41,918	[2]	158,536
8	Song, Yuze      	宋雨泽      	MB2	CHN	37,41 	37,410	[2]	1.58,05	39,350	[10]	1.15,26	37,630	[7]	7.34,86	45,486	[16]	159,876
9	Yu, Duohui      	于多慧      	MA1	CHN	38,61 	38,610	[16]	1.58,52	39,506	[13]	1.16,23	38,115	[14]	7.17,67	43,767	[9]	159,998
10	Qin, Chengxu     	秦成旭      	MA1	CHN	38,68 	38,680	[18]	1.57,80	39,266	[9]	1.17,59	38,795	[23]	7.25,71	44,571	[14]	161,312
11	Sun, Chuanyi     	孙传懿      	MB2	CHN	39,40 	39,400	[30]	1.58,60	39,533	[15]	1.17,96	38,980	[25]	7.17,19	43,719	[8]	161,632
12	Wang, Wenxuan    	王文轩      	MB2	CHN	39,53 	39,530	[33]	1.59,66	39,886	[19]	1.18,87	39,435	[30]	7.16,73	43,673	[7]	162,524
13	Liu, Xu       	刘旭      	MA1	CHN	37,68 	37,680	[5]	1.59,04	39,680	[17]	1.16,23	38,115	[15]	7.55,96	47,596	[25]	163,071
14	Xu, Shuai      	徐帅      	M?	CHN	39,22 	39,220	[27]	1.58,41	39,470	[12]	1.17,94	38,970	[24]	7.35,60	45,560	[17]	163,220
15	Jinensibieke, Yerdana	金恩斯别克, 叶尔达那  	MA1	CHN	41,23 	41,230	[52]	1.59,36	39,786	[18]	1.19,21	39,605	[32]	7.06,60	42,660	[6]	163,281
16	Ma, Yan (2)     	马岩 (2)    	M?	CHN	39,52 	39,520	[32]	2.02,51	40,836	[26]	1.18,60	39,300	[26]	7.18,88	43,888	[11]	163,544
17	Ge, Bangxi      	葛帮喜      	MA1	CHN	37,88 	37,880	[9]	2.02,20	40,733	[24]	1.16,82	38,410	[16]	7.54,56	47,456	[23]	164,479
18	Li, Tianlong     	李添龙      	MA1	CHN	36,94 	36,940	[1]	2.01,21	40,403	[21]	1.14,93	37,465	[4]	8.24,92	50,492	[27]	165,300
19	Dong, Chenglong   	董成龙      	M?	CHN	39,66 	39,660	[38]	2.03,00	41,000	[31]	1.18,86	39,430	[29]	7.35,94	45,594	[18]	165,684
20	Li, Guangao     	李广傲      	M?	CHN	38,51 	38,510	[14]	2.05,59	41,863	[43]	1.18,61	39,305	[27]	7.41,66	46,166	[20]	165,844
21	Jiang, Wei      	姜伟      	MA1	CHN	40,93 	40,930	[49]	2.02,84	40,946	[29]	1.20,77	40,385	[42]	7.18,05	43,805	[10]	166,066
22	Liu, Yaoxu      	刘耀旭      	M?	CHN	39,21 	39,210	[26]	2.02,77	40,923	[28]	1.18,64	39,320	[28]	7.48,72	46,872	[22]	166,325
23	Xu, Haoyang (2002)  	徐皓洋 (2002)  	MA1	CHN	39,23 	39,230	[28]	2.04,70	41,566	[38]	1.19,25	39,625	[33]	7.40,41	46,041	[19]	166,462
24	Li, Qiang (2002-02) 	李强 (2002-02) 	MA1	CHN	38,62 	38,620	[17]	2.03,75	41,250	[35]	1.19,00	39,500	[31]	7.54,63	47,463	[24]	166,833
25	Gao, Pengxiang    	高鹏翔      	MB2	CHN	40,40 	40,400	[44]	2.05,02	41,673	[39]	1.21,87	40,935	[49]	7.32,35	45,235	[15]	168,243
26	Liang, Hao      	梁浩      	MB2	CHN	39,60 	39,600	[37]	2.03,72	41,240	[34]	1.20,19	40,095	[37]	7.58,38	47,838	[26]	168,773
	Ma, Bin (2002)    	马彬 (2002)   	MB2	CHN	37,74 	37,740	[6]	2.01,33	40,443	[22]	1.15,72	37,860	[11]	    			116,043
	Lyu, Minghao     	吕明昊      	MA1	CHN	37,82 	37,820	[8]	2.02,67	40,890	[27]	1.16,09	38,045	[12]	    			116,755
	Chen, Jiawen     	陈佳文      	MA1	CHN	39,12 	39,120	[25]	1.58,62	39,540	[16]	1.17,40	38,700	[21]	    			117,360
	Wang, Zihao     	王子豪      	MA1	CHN	37,93 	37,930	[10]	2.12,83	44,276	[53]	1.15,03	37,515	[5]	    			119,721
	Zhang, Lutong    	张路通      	MB2	CHN	38,84 	38,840	[21]	2.06,38	42,126	[45]	1.19,29	39,645	[34]	    			120,611
	Wang, Xuqi      	王绪琦      	MB2	CHN	38,72 	38,720	[19]	2.05,55	41,850	[42]	1.20,51	40,255	[41]	    			120,825
	Bu, Yachao      	卜亚超      	MB2	CHN	39,26 	39,260	[29]	2.06,27	42,090	[44]	1.19,92	39,960	[36]	    			121,310
	Pu, Zhengxi     	朴政熹      	MA1	CHN	40,71 	40,710	[47]	2.03,39	41,130	[32]	1.20,24	40,120	[38]	    			121,960
	Zhang, Mengjun    	张梦骏      	M?	CHN	40,28 	40,280	[42]	2.05,08	41,693	[40]	1.20,32	40,160	[39]	    			122,133
	Zhou, Zihang     	周子航      	MA1	CHN	39,59 	39,590	[36]	2.06,76	42,253	[46]	1.20,82	40,410	[44]	    			122,253
	Wu, Yanghaotian   	吴阳昊天     	M?	CHN	40,21 	40,210	[41]	2.03,99	41,330	[36]	1.21,46	40,730	[46]	    			122,270
	Wu, Deyang      	吴德洋      	M?	CHN	40,54 	40,540	[45]	2.02,97	40,990	[30]	1.21,80	40,900	[48]	    			122,430
	Fan, Mingyang    	范名扬      	M?	CHN	40,56 	40,560	[46]	2.04,26	41,420	[37]	1.21,26	40,630	[45]	    			122,610
	Yin, Zixin      	尹子鑫      	MB2	CHN	41,16 	41,160	[51]	2.02,32	40,773	[25]	1.22,66	41,330	[51]	    			123,263
	Liu, Tong (4)    	       	M?	CHN	40,93 	40,930	[48]	2.05,17	41,723	[41]	1.22,87	41,435	[52]	    			124,088
	Zhao, Sixiang    	赵思翔      	MA1	CHN	41,13 	41,130	[50]	2.07,49	42,496	[47]	1.22,26	41,130	[50]	    			124,756
	Han, Hao       	韩昊      	M?	CHN	41,66 	41,660	[53]	2.10,18	43,393	[51]	1.25,69	42,845	[55]	    			127,898
	Shi, Jiaping     	史佳萍      	M?	CHN	41,91 	41,910	[54]	2.11,26	43,753	[52]	1.25,03	42,515	[53]	    			128,178
	Cui, Chenglin    	       	MA1	CHN	43,47 	43,470	[55]	2.17,68	45,893	[55]	1.29,83	44,915	[56]	    			134,278
	Lyu, Changxin    	吕长鑫      	M?	CHN	39,92 	39,920	[40]	2.01,07	40,356	[20]	    			    			80,276
	Bi, Chaofan     	毕超凡      	M?	CHN	39,83 	39,830	[39]	2.01,69	40,563	[23]	    			    			80,393
	Xing, Bo       	邢博      	MA1	CHN	38,94 	38,940	[22]	1.58,19	39,396	[11]	1.16,88	38,440	[17]	    		DQ	116,776
	Shi, Jingxin     	石景鑫      	MB2	CHN	    		DQ	1.58,54	39,513	[14]	1.17,47	38,735	[22]	7.44,00	46,400	[21]	124,648
	Ayitinama, Yerhanati 	阿依提纳马, 叶尔哈那提 	M?	CHN	39,05 	39,050	[23]	1.55,87	38,623	[8]	1.17,13	38,565	[19]	    		DQ	116,238
	Zhang, Hangrui    	张航瑞      	MA1	CHN	    		DQ	2.08,53	42,843	[48]	1.16,18	38,090	[13]	    			80,933
	Cai, Yunchao     	蔡运超      	MB2	CHN	    		DQ	2.09,54	43,180	[49]	1.25,39	42,695	[54]	    			85,875
	Liu, Jiajun     	刘嘉俊      	M?	CHN	40,40 	40,400	[43]	    		DQ	1.21,69	40,845	[47]	    			81,245
	Liu, Qingze     	刘庆泽      	MB2	CHN	    		DQ	2.03,67	41,223	[33]	1.41,29	50,645	[57]	    			91,868

Allround Men - Group B
	Name         	       			500m 			1500m 			1000m 			5000m 			Total
	           	       			2 Jan 			2 Jan 			3 Jan 			3 Jan 				
1	Yang, Fengzhao    	杨丰肇      	MC2	CHN	38,08 	38,080	[6]	1.55,32	38,440	[1]	1.15,79	37,895	[3]	7.09,75	42,975	[4]	157,390
2	Lyu, Shuai      	吕帅      	MB1	CHN	37,85 	37,850	[4]	1.57,31	39,103	[4]	1.16,06	38,030	[4]	7.10,42	43,042	[5]	158,025
3	Guo, Jian      	郭建      	MC2	CHN	39,15 	39,150	[15]	1.58,67	39,556	[5]	1.17,60	38,800	[10]	7.14,69	43,469	[6]	160,975
4	Ma, Xiaochun     	马晓春      	M?	CHN	39,63 	39,630	[17]	1.58,75	39,583	[6]	1.17,92	38,960	[12]	7.09,29	42,929	[3]	161,102
5	Chen, Ziheng     	陈子恒      	MB1	CHN	38,93 	38,930	[11]	1.59,26	39,753	[8]	1.16,95	38,475	[5]	7.23,90	44,390	[8]	161,548
6	Liu, Ze       	柳泽      	MB1	CHN	38,89 	38,890	[10]	1.59,70	39,900	[10]	1.17,09	38,545	[7]	7.34,36	45,436	[15]	162,771
7	Rong, Zesheng    	荣泽胜      	MB1	CHN	39,71 	39,710	[18]	1.59,00	39,666	[7]	1.18,92	39,460	[16]	7.20,05	44,005	[7]	162,841
8	Liu, Bin       	刘斌      	M?	CHN	38,20 	38,200	[7]	2.00,44	40,146	[12]	1.17,06	38,530	[6]	7.39,92	45,992	[18]	162,868
9	Wang, Ruohao     	王若昊      	M?	CHN	39,37 	39,370	[16]	1.59,41	39,803	[9]	1.18,94	39,470	[17]	7.29,96	44,996	[10]	163,639
10	Xue, Kepeng     	薛克鹏      	MB1	CHN	39,10 	39,100	[14]	2.01,53	40,510	[15]	1.17,60	38,800	[9]	7.35,50	45,550	[16]	163,960
11	Yang, Hang      	杨航      	MC2	CHN	40,22 	40,220	[25]	2.01,73	40,576	[16]	1.20,69	40,345	[23]	7.08,90	42,890	[2]	164,031
12	Baolatibieke, Hailati	宝拉提别克, 海拉提  	M?	CHN	41,47 	41,470	[39]	2.01,28	40,426	[13]	1.20,97	40,485	[24]	7.08,39	42,839	[1]	165,220
13	Chen, Lei      	陈磊      	MB1	CHN	40,08 	40,080	[23]	2.02,35	40,783	[19]	1.18,46	39,230	[13]	7.31,94	45,194	[12]	165,287
14	Zhang, Yanpeng    	张艳鹏      	MB1	CHN	37,25 	37,250	[2]	2.04,33	41,443	[23]	1.18,54	39,270	[14]	7.53,97	47,397	[21]	165,360
15	Lin, Jinliang    	林金良      	M?	CHN	40,04 	40,040	[22]	2.01,97	40,656	[17]	1.19,29	39,645	[20]	7.33,76	45,376	[14]	165,717
16	Chen, Xinyu     	陈薪宇      	MB1	CHN	38,66 	38,660	[9]	2.02,41	40,803	[20]	1.19,13	39,565	[19]	7.52,55	47,255	[20]	166,283
17	Li, Chunlei     	李春雷      	MB1	CHN	40,10 	40,100	[24]	2.02,57	40,856	[21]	1.20,31	40,155	[22]	7.32,26	45,226	[13]	166,337
18	Jiao, Gongfu     	矫功夫      	MC2	CHN	39,97 	39,970	[21]	2.04,76	41,586	[27]	1.19,46	39,730	[21]	7.30,73	45,073	[11]	166,359
19	Ju, Jingyang     	鞠晶洋      	MB1	CHN	40,30 	40,300	[26]	2.06,28	42,093	[32]	1.21,22	40,610	[26]	7.39,47	45,947	[17]	168,950
20	Zhu, Qiwen      	朱启文      	M?	CHN	40,70 	40,700	[31]	2.04,80	41,600	[28]	1.21,30	40,650	[27]	7.50,35	47,035	[19]	169,985
	Fei, Jinglong    	费景隆      	MB1	CHN	37,44 	37,440	[3]	1.56,58	38,860	[3]	1.14,82	37,410	[1]	    			113,710
	LI, Wenhao      	李文淏      	M?	CHN	40,79 	40,790	[33]	2.04,74	41,580	[26]	1.21,44	40,720	[28]	    			123,090
	Sun, Rui       	孙瑞      	MC2	CHN	41,26 	41,260	[38]	2.04,73	41,576	[25]	1.21,69	40,845	[30]	    			123,681
	Lu, Ziyang      	卢梓扬      	MC2	CHN	40,98 	40,980	[35]	2.06,48	42,160	[33]	1.21,71	40,855	[31]	    			123,995
	Cao, Jianing     	曹家宁      	MB1	CHN	39,93 	39,930	[19]	2.07,88	42,626	[35]	1.22,89	41,445	[36]	    			124,001
	Li, Shuangqi     	       	M?	CHN	41,54 	41,540	[40]	2.05,96	41,986	[31]	1.20,98	40,490	[25]	    			124,016
	Zhao, Chengyan    	赵成彦      	M?	CHN	40,72 	40,720	[32]	2.07,15	42,383	[34]	1.22,89	41,445	[36]	    			124,548
	Qu, Yanbo      	曲艳博      	M?	CHN	40,61 	40,610	[28]	2.08,35	42,783	[37]	1.22,76	41,380	[33]	    			124,773
	Zhang, Haocheng   	张皓程      	M?	CHN	40,69 	40,690	[30]	2.08,16	42,720	[36]	1.22,78	41,390	[34]	    			124,800
	Pang, Yongqi     	庞永琪      	M?	CHN	40,65 	40,650	[29]	2.09,15	43,050	[41]	1.22,78	41,390	[35]	    			125,090
	Luo, Yongqing    	罗永清      	M?	CHN	41,89 	41,890	[44]	2.05,56	41,853	[29]	1.23,43	41,715	[40]	    			125,458
	Gao, Runmin     	高润民      	M?	CHN	41,90 	41,900	[45]	2.05,89	41,963	[30]	1.23,46	41,730	[41]	    			125,593
	Zhang, Bowen     	张博文      	MC2	CHN	40,52 	40,520	[27]	2.12,29	44,096	[48]	1.23,13	41,565	[38]	    			126,181
	Zhu, Shuilong    	朱水龙      	MB1	CHN	41,78 	41,780	[42]	2.08,43	42,810	[38]	1.24,05	42,025	[43]	    			126,615
	Li, Shuangli     	       	M?	CHN	42,11 	42,110	[47]	2.08,87	42,956	[40]	1.23,84	41,920	[42]	    			126,986
	Yang, Huan      	       	M?	CHN	42,07 	42,070	[46]	2.10,52	43,506	[46]	1.23,36	41,680	[39]	    			127,256
	Qu, Shiyi      	曲世艺      	MB1	CHN	42,24 	42,240	[48]	2.09,41	43,136	[42]	1.24,12	42,060	[44]	    			127,436
	Zhang, Shijun    	张世君      	MC2	CHN	41,64 	41,640	[41]	2.09,60	43,200	[44]	1.25,73	42,865	[49]	    			127,705
	Mu, Hongyu      	牟红宇      	MB1	CHN	41,83 	41,830	[43]	2.10,22	43,406	[45]	1.24,96	42,480	[46]	    			127,716
	Wu, Yuzhe      	吴宇喆      	MB1	CHN	42,77 	42,770	[49]	2.09,45	43,150	[43]	1.25,01	42,505	[47]	    			128,425
	Zhang, Chuang (2)  	张闯 (2)    	M?	CHN	44,01 	44,010	[51]	2.16,52	45,506	[49]	1.29,12	44,560	[52]	    			134,076
	Chen, Qiuyu     	陈秋羽      	MC2	CHN	44,56 	44,560	[52]	2.19,08	46,360	[50]	1.30,42	45,210	[54]	    			136,130
	Wang, Langning    	王朗宁      	M?	CHN	44,63 	44,630	[54]	2.27,06	49,020	[51]	1.33,70	46,850	[55]	    			140,500
	Feng, Qiurui     	冯秋瑞      	MB1	CHN	38,47 	38,470	[8]	2.08,87	42,956	[39]	1.18,83	39,415	[15]	    		DQ	120,841
	Zhang, Kexin (2003) 	张可欣 (2003)  	MB1	CHN	39,96 	39,960	[20]	2.04,65	41,550	[24]	1.21,74	40,870	[32]	    		DQ	122,380
	Li, Kuokuo      	李阔阔      	MB1	CHN	37,85 	37,850	[5]	1.56,17	38,723	[2]	1.15,60	37,800	[2]	    		WDR	114,373
	Cui, Hongyu     	崔红玉      	MC2	CHN	39,01 	39,010	[12]	1.59,70	39,900	[11]	1.17,75	38,875	[11]	    		DQ	117,785
	Wang, Hao      	王浩      	M?	CHN	    		WDR	2.28,81	49,603	[52]	1.27,35	43,675	[51]	    			93,278
	Wang, Zebin     	王泽槟      	M?	CHN	40,84 	40,840	[34]	2.03,76	41,253	[22]	    		DQ	    			82,093
	Cao, Jiawei     	曹嘉伟      	MB1	CHN	    		DQ	2.01,29	40,430	[14]	1.19,08	39,540	[18]	    			79,970
	Chi, Haoyang     	       	MC2	CHN	40,98 	40,980	[36]	    		DQ	1.24,90	42,450	[45]	    			83,430
	Zhang, Di      	张迪      	MB1	CHN	42,91 	42,910	[50]	    		WDR	1.25,93	42,965	[50]	    			85,875

Allround Men - Group C
	Name         	       			500m 			1500m 			1000m 			3000m 			Total
	           	       			4 Jan 			4 Jan 			5 Jan 			5 Jan 				
1	Zhang, Wanli     	张万里      	M?	CHN	38,77 	38,770	[1]	2.00,10	40,033	[1]	1.18,08	39,040	[1]	4.20,13	43,355	[3]	161,198
2	Zhang, Wenyuan    	张文源      	M?	CHN	39,76 	39,760	[2]	2.01,75	40,583	[2]	1.18,47	39,235	[2]	4.17,32	42,886	[2]	162,464
3	Dong, Xietian    	       	M?	CHN	39,88 	39,880	[4]	2.03,36	41,120	[4]	1.19,39	39,695	[3]	4.16,09	42,681	[1]	163,376
4	Xiao, Zhikun     	肖治坤      	M?	CHN	40,16 	40,160	[5]	2.01,93	40,643	[3]	1.19,90	39,950	[4]	4.22,85	43,808	[4]	164,561
5	Yang, Zhengze    	杨正泽      	MC1	CHN	39,84 	39,840	[3]	2.07,41	42,470	[5]	1.19,96	39,980	[5]	4.38,32	46,386	[11]	168,676
6	An, Xin       	安鑫      	M?	CHN	41,17 	41,170	[6]	2.07,70	42,566	[6]	1.22,68	41,340	[7]	4.29,55	44,925	[5]	170,001
7	Diao, Shunxiang   	刁顺祥      	M?	CHN	42,33 	42,330	[10]	2.07,80	42,600	[7]	1.22,20	41,100	[6]	4.36,70	46,116	[10]	172,146
8	Tang, Zhengyan    	唐正岩      	MYA	CHN	41,97 	41,970	[8]	2.10,47	43,490	[9]	1.23,86	41,930	[9]	4.34,13	45,688	[6]	173,078
9	Ma, Bin (2006)    	马彬 (2006)   	MYA	CHN	42,00 	42,000	[9]	2.11,01	43,670	[11]	1.23,81	41,905	[8]	4.35,59	45,931	[8]	173,506
10	Ji, Qinbo      	季勤博      	M?	CHN	42,35 	42,350	[11]	2.10,24	43,413	[8]	1.24,00	42,000	[10]	4.40,15	46,691	[13]	174,454
11	Wang, Zhen      	王振      	M?	CHN	41,83 	41,830	[7]	2.11,82	43,940	[12]	1.24,32	42,160	[11]	4.39,76	46,626	[12]	174,556
12	Wang, Xudong     	王旭东      	M?	CHN	42,60 	42,600	[13]	2.10,71	43,570	[10]	1.25,24	42,620	[12]	4.36,65	46,108	[9]	174,898
13	Wang, Shuai (6)   	王帅 (6)    	M?	CHN	43,52 	43,520	[15]	2.15,30	45,100	[14]	1.25,62	42,810	[13]	4.34,95	45,825	[7]	177,255
14	Shao, Hongjun    	邵宏君      	M?	CHN	43,51 	43,510	[14]	2.13,23	44,410	[13]	1.26,64	43,320	[15]	4.42,24	47,040	[14]	178,280
15	Dong, Haizheng    	董海正      	M?	CHN	42,39 	42,390	[12]	2.18,53	46,176	[16]	1.25,99	42,995	[14]	4.51,79	48,631	[15]	180,192
16	Sun, Ruilin     	孙瑞麟      	M?	CHN	44,36 	44,360	[16]	2.17,62	45,873	[15]	1.28,69	44,345	[16]	4.55,52	49,253	[16]	183,831
	Gao, Yu (2)     	       	M?	CHN	45,01 	45,010	[17]	2.20,61	46,870	[17]	    		DQ	    			91,880

      

Native Language Names