China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛

Harbin (CHN) 2 - 5 January 2020

Allround Women - Group B

Rank Name 500m 1500m 1000m 3000m Total
2 January 2020 2 January 2020 3 January 2020 3 January 2020
1 CHEN Aoyu 陈傲禹 LC2 CHN CHN 40,96 (2) 40,960 2.07,33 (1) 42,443 1.22,17 (1) 41,085 4.26,93 (2) 44,488 168,976
2 ZHOU Jiarong 周佳容 LC2 CHN CHN 42,46 (8) 42,460 2.07,34 (2) 42,446 1.23,89 (3) 41,945 4.24,65 (1) 44,108 170,959
3 SUN Ning 孙宁 LC2 CHN CHN 41,52 (3) 41,520 2.11,76 (3) 43,920 1.23,34 (2) 41,670 4.51,27 (11) 48,545 175,655
4 WANG Dantong 王丹彤 LB1 CHN CHN 42,00 (4) 42,000 2.14,26 (7) 44,753 1.24,39 (4) 42,195 4.41,15 (6) 46,858 175,806
5 JIN Xiuzhen 金秀真 LC2 CHN CHN 42,86 (11) 42,860 2.13,08 (4) 44,360 1.26,35 (6) 43,175 4.38,00 (4) 46,333 176,728
6 CHEN Yao 陈垚 LB1 CHN CHN 42,32 (6) 42,320 2.14,76 (8) 44,920 1.25,87 (5) 42,935 4.41,83 (7) 46,971 177,146
7 LI Jiaxuan 李佳轩 LB1 CHN CHN 42,88 (12) 42,880 2.13,63 (5) 44,543 1.27,59 (8) 43,795 4.43,50 (8) 47,250 178,468
8 LIU Sijia 刘思佳 LC2 CHN CHN 42,31 (5) 42,310 2.19,54 (15) 46,513 1.26,93 (7) 43,465 4.51,49 (12) 48,581 180,869
9 SU Mo 苏墨 L? CHN CHN 45,16 (20) 45,160 2.17,69 (10) 45,896 1.30,21 (15) 45,105 4.36,52 (3) 46,086 182,247
10 DENG Tianxin 邓天馨 LC2 CHN CHN 42,75 (10) 42,750 2.17,85 (11) 45,950 1.28,58 (10) 44,290 4.58,01 (17) 49,668 182,658
11 ZOU Xinyue 邹鑫悦 LC2 CHN CHN 42,39 (7) 42,390 2.18,18 (12) 46,060 1.30,05 (14) 45,025 4.56,77 (15) 49,461 182,936
12 ZHANG Zhiqiong 张芷琼 LB1 CHN CHN 44,28 (18) 44,280 2.18,51 (13) 46,170 1.30,87 (17) 45,435 4.50,76 (10) 48,460 184,345
13 SUN Wen 孙雯 LC2 CHN CHN 43,00 (13) 43,000 2.19,70 (17) 46,566 1.29,66 (13) 44,830 4.59,90 (18) 49,983 184,379
14 WANG Yingying 王莹莹 L? CHN CHN 43,89 (16) 43,890 2.20,56 (18) 46,853 1.30,60 (16) 45,300 4.53,76 (13) 48,960 185,003
15 XIN Haiping 辛海萍 LB1 CHN CHN 46,85 (27) 46,850 2.19,19 (14) 46,396 1.31,96 (20) 45,980 4.50,64 (9) 48,440 187,666
16 HUANG Dongyue 黄冬月 LB1 CHN CHN 45,45 (22) 45,450 2.22,43 (22) 47,476 1.32,06 (21) 46,030 4.55,86 (14) 49,310 188,266
17 GAO Yongjiao 高永娇 L? CHN CHN 44,28 (17) 44,280 2.21,93 (20) 47,310 1.31,76 (18) 45,880 5.05,80 (20) 50,966 188,436
18 LIU Man 刘曼 L? CHN CHN 44,63 (19) 44,630 2.21,60 (19) 47,200 1.31,77 (19) 45,885 5.08,70 (21) 51,450 189,165
19 SI Yu 司雨 LB1 CHN CHN 46,16 (25) 46,160 2.22,17 (21) 47,390 1.32,38 (22) 46,190 4.57,32 (16) 49,553 189,293
20 WANG Mengfan 王梦凡 LC2 CHN CHN 45,50 (23) 45,500 2.24,14 (23) 48,046 1.33,03 (24) 46,515 5.03,77 (19) 50,628 190,689
21 HU Xinxue 胡欣雪 L? CHN CHN 45,23 (21) 45,230 2.25,51 (25) 48,503 1.33,88 (25) 46,940 5.11,97 (23) 51,995 192,668
22 TAN Qian 谭茜 L? CHN CHN 45,72 (24) 45,720 2.25,18 (24) 48,393 1.32,94 (23) 46,470 5.14,18 (24) 52,363 192,946
23 WANG Yao 王垚 LC2 CHN CHN 46,25 (26) 46,250 2.26,38 (26) 48,793 1.34,56 (26) 47,280 5.09,93 (22) 51,655 193,978
XUE Jiayi 薛佳怡 LB1 CHN CHN 43,10 (14) 43,100 2.14,79 (9) 44,930 1.28,65 (11) 44,325 132,355
YIN Haoze (2003) 尹昊泽 LB1 CHN CHN 40,87 (1) 40,870 2.19,59 (16) 46,530 87,400
CHENG Na 程娜 LB1 CHN CHN DQ 2.13,70 (6) 44,566 1.28,77 (12) 44,385 4.38,08 (5) 46,346 135,297

Native Language Names