Chen Zhongyu 陈忠羽

CHN China (CHN)

<Prev 1 Next>
2019-20 National League 2 2019-2020 赛季全国速度滑冰联赛第二站 Daqing (CHN) 20 - 22 December 2019
500m 20 December 2019 42,28 PR SB
1000m 21 December 2019 1.28,10
2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站 Changchun (CHN) 8 - 10 November 2019
500m 8 November 2019 42,69
1000m 9 November 2019 1.27,31
National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛 Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019
500m 20 September 2019 43,19
1000m 21 September 2019 1.26,67 PR SB
1500m 22 September 2019 2.18,44 PR SB
National League 4 Harbin (CHN) 16 - 18 November 2018
500m 16 November 2018 43,11 PR SB
1000m 17 November 2018 1.29,47 PR SB
National League 3 Harbin (CHN) 9 - 11 November 2018
500m 9 November 2018 43,56
Junior World Cup Selection Competition Changchun (CHN) 27 - 28 October 2018
500m 27 October 2018 43,34
National League 2 Changchun (CHN) 19 - 21 October 2018
500m 19 October 2018 43,46
National League 1 Changchun (CHN) 12 - 14 October 2018
500m 12 October 2018 43,11 PR SB
1000m 13 October 2018 1.28,89 PR SB
1500m 14 October 2018 2.23,51 PR SB
<Prev 1 Next>

Native Language Names