Li Yulin 李雨霖

CHN China (CHN)

<Prev 1 2 Next>
2019-20 National League 2 2019-2020 赛季全国速度滑冰联赛第二站 Daqing (CHN) 20 - 22 December 2019
500m 20 December 2019 43,89
1000m 21 December 2019 1.30,95
2019-2020 Heilongjiang League 2 Harbin (CHN) 6 - 8 December 2019
500m 6 December 2019 44,65
1000m 7 December 2019 1.33,66
3000m 8 December 2019 5.13,11 PR SB
2019-2020 Heilongjiang League 1 Harbin (CHN) 15 - 17 November 2019
500m 15 November 2019 44,33
1500m 16 November 2019 2.22,36 PR SB
3000m 17 November 2019 DQ
14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛 Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019
500m 25 October 2019 43,76
National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛 Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019
500m 20 September 2019 43,55 SB
1000m 21 September 2019 1.30,60 SB
Olympic Oval Finale - Canada Cup 4 Calgary (CAN) 14 - 17 March 2019
500m 14 March 2019 43,42
1000m 14 March 2019 1.27,60
1000m 16 March 2019 1.27,29
1500m 17 March 2019 DNS
Grand Prix 2019 Calgary (CAN) 8 - 10 March 2019
1000m 9 March 2019 1.27,40
Time Trials Calgary (CAN) 23 February 2019
1000m 23 February 2019 1.27,95
Time Trials Calgary (CAN) 9 February 2019
500m 9 February 2019 43,11
Canada Cup #3 Calgary (CAN) 25 - 27 January 2019
500m 25 January 2019 43,89
1500m 25 January 2019 DQ
1000m 26 January 2019 1.26,68
500m 27 January 2019 43,76
1000m 27 January 2019 1.26,33
<Prev 1 2 Next>

Native Language Names