Zhang Xingjia 张兴家

CHN China (CHN)

<Prev 1 Next>
2019-2020 Heilongjiang U-Series Harbin (CHN) 13 - 15 December 2019
500m 13 December 2019 40,20
5000m 15 December 2019 7.47,84 PR SB
2019-2020 Heilongjiang League 2 Harbin (CHN) 6 - 8 December 2019
500m 6 December 2019 40,24
1500m 7 December 2019 2.09,33
5000m 8 December 2019 7.52,00 PR SB
2019-2020 Heilongjiang U Series Harbin (CHN) 29 November - 1 December 2019
500m 29 November 2019 40,58
1500m 30 November 2019 2.09,35
2019-2020 Heilongjiang League 1 Harbin (CHN) 15 - 17 November 2019
500m 15 November 2019 40,17 PR SB
1500m 16 November 2019 2.08,90 PR SB
5000m 17 November 2019 7.59,48 PR SB
National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛 Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019
1000m 20 September 2019 1.24,71 PR SB
5000m 20 September 2019 8.30,56 SB
500m 21 September 2019 41,20 PR SB
1500m 22 September 2019 2.11,50 PR SB
China - Junior Championships 2018 Daqing (CHN) 1 - 4 February 2018
500m 1 February 2018 42,06 PR SB
1500m 1 February 2018 2.14,44 PR SB
1000m 2 February 2018 1.26,35 PR SB
5000m 2 February 2018 8.23,58 PR SB
<Prev 1 Next>

Native Language Names