<Prev 1 2 Next>
Ekaterinburg City Championships Ekaterinburg 12 - 13 March 2022
500m 12 March 2022 42,96
Sverdlovsk Region Championships - I.V. Kurchatov Prize Zarechnyj 26 February 2022
500m 26 February 2022 42,87 PR SB
1500m 26 February 2022 2.10,66 TR PR SB
Ural Federal District Interregional Junior B/C Competition Chelyabinsk-Inga 2 - 3 February 2022
500m 2 February 2022 43,81 PR SB
3000m 2 February 2022 4.50,50 PR SB
1500m 3 February 2022 2.21,53
5000m 3 February 2022 8.19,08 PR SB
Ural Federal District Junior B/C Allround Championships Ekaterinburg 12 - 13 January 2022
500m 12 January 2022 44,97 PR SB
3000m 12 January 2022 5.07,26 PR SB
1500m 13 January 2022 2.22,89
5000m 13 January 2022 DQ
Junior B/C Championships - Ural Federal District Chelyabinsk 16 - 17 December 2021
500m 16 December 2021 DNS
3000m 16 December 2021 DQ
1500m 17 December 2021 2.18,22 PR SB
Ekaterinburg City Championships Ekaterinburg 28 November 2021
500m 28 November 2021 45,65 SB
1000m 28 November 2021 1.34,54 SB
Ekaterinburg City Championships - E.I. Sopov Prize Ekaterinburg 6 - 7 March 2021
100m 6 March 2021 11,32 SB
500m 6 March 2021 46,31
300m 7 March 2021 28,20 SB
1000m 7 March 2021 1.35,09
3000m 7 March 2021 5.09,91 PR SB
Ekaterinburg City Championships - Skokova Prize Ekaterinburg 13 - 14 February 2021
500m 13 February 2021 45,53 PR SB
1000m 13 February 2021 1.32,17 PR SB
500m 14 February 2021 45,61
1000m 14 February 2021 1.34,33
Ekaterinburg City Junior C Championships Ekaterinburg 28 - 29 November 2020
500m 28 November 2020 49,31 PR SB
1500m 28 November 2020 2.35,24 PR SB
1000m 29 November 2020 1.41,13 PR SB
3000m 29 November 2020 5.25,00 PR SB
Ekaterinburg City Championships - Junior B/C Ekaterinburg 30 November - 1 December 2019
500m 30 November 2019 51,22 PR SB
1500m 30 November 2019 2.44,55 PR SB
1000m 1 December 2019 1.49,92 PR SB
3000m 1 December 2019 5.53,95 PR SB
<Prev 1 2 Next>

Native Language Names