Pan Xiaoyang 潘晓阳

CHN China (CHN)

<Prev 1 2 Next>
China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛 Harbin (CHN) 2 - 5 January 2020
500m 2 January 2020 38,05
2019-20 National League 2 2019-2020 赛季全国速度滑冰联赛第二站 Daqing (CHN) 20 - 22 December 2019
1000m 20 December 2019 1.33,59
500m 21 December 2019 38,06
2019-2020 Heilongjiang League 2 Harbin (CHN) 6 - 8 December 2019
500m 6 December 2019 37,55
2019-2020 Heilongjiang League 1 Harbin (CHN) 15 - 17 November 2019
500m 15 November 2019 37,54
2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站 Changchun (CHN) 8 - 10 November 2019
1000m 8 November 2019 1.18,05
500m 9 November 2019 37,49 PR SB
14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛 Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019
500m 25 October 2019 37,53 PR SB
National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛 Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019
1000m 20 September 2019 1.17,53 SB
500m 21 September 2019 37,58
2nd Youth Games Daqing (CHN) 12 - 13 April 2019
500m 12 April 2019 38,85
1000m 13 April 2019 1.19,62
National League 4 Harbin (CHN) 16 - 18 November 2018
1000m 16 November 2018 2.08,37 SB
500m 17 November 2018 38,22 PR SB
National League 3 Harbin (CHN) 9 - 11 November 2018
1000m 9 November 2018 1.19,63
500m 10 November 2018 38,66
<Prev 1 2 Next>

Native Language Names