Huang Yulin 黄余琳

CHNChina (CHN)

<Prev 1 2 Next>
2nd Youth Games Daqing (CHN) 12 - 13 April 2019
500m 12 April 2019 42,13 PR SB
1000m 13 April 2019 1.24,08 PR SB
China - Single Distances Championships 2019 Changchun (CHN) 21 - 24 March 2019
3000m 21 March 2019 4.25,59 PR SB
5000m 23 March 2019 7.38,53
China - Junior Championships 2019 Daqing (CHN) 10 - 13 January 2019
500m 10 January 2019 43,41 PR SB
1500m 10 January 2019 2.09,68 PR SB
1000m 11 January 2019 1.25,36 PR SB
3000m 11 January 2019 4.26,91 PR SB
China - National Championships 2019 Harbin (CHN) 3 - 6 January 2019
500m 3 January 2019 44,43
3000m 3 January 2019 4.29,02 PR SB
1500m 4 January 2019 2.14,24 PR SB
5000m 4 January 2019 7.37,85 PR SB
National League 4 Harbin (CHN) 16 - 18 November 2018
500m 16 November 2018 43,50 PR SB
1000m 17 November 2018 1.27,51 PR SB
3000m 17 November 2018 4.33,94 PR SB
1500m 18 November 2018 2.16,24 PR SB
National League 3 Harbin (CHN) 9 - 11 November 2018
1000m 10 November 2018 1.30,20
Junior World Cup Selection Competition Changchun (CHN) 27 - 28 October 2018
500m 27 October 2018 44,73
1500m 27 October 2018 2.16,79
3000m 28 October 2018 4.39,50
National League 2 Changchun (CHN) 19 - 21 October 2018
3000m 20 October 2018 4.38,27
National League 1 Changchun (CHN) 12 - 14 October 2018
500m 12 October 2018 44,36
1000m 13 October 2018 1.29,09
3000m 13 October 2018 4.39,88
1500m 14 October 2018 2.15,28 PR SB
National League Qualifying Competition Changchun (CHN) 10 October 2018
1500m 10 October 2018 2.17,39
3000m 10 October 2018 4.46,22
<Prev 1 2 Next>

Native Language Names