Wang Yao 王垚

CHN China (CHN)

<Prev 1 2 Next>
China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛 Harbin (CHN) 2 - 5 January 2020
500m 2 January 2020 46,25 PR SB
1500m 2 January 2020 2.26,38
1000m 3 January 2020 1.34,56
3000m 3 January 2020 5.09,93
Mass Start (10 laps) 5 January 2020 15th
2019-20 National League 2 2019-2020 赛季全国速度滑冰联赛第二站 Daqing (CHN) 20 - 22 December 2019
1000m 21 December 2019 1.31,72
Mass Start (16 laps) 22 December 2019 25th
Jilin Province Youth Standards Changchun (CHN) 7 - 8 December 2019
1000m 8 December 2019 1.28,84 PR SB
2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站 Changchun (CHN) 8 - 10 November 2019
1000m 9 November 2019 1.30,21 PR SB
Mass Start (16 laps) Semifinal B 10 November 2019 12th
Jilin Province Youth Competition Changchun (CHN) 1 - 2 November 2019
500m 1 November 2019 45,09 PR SB
1500m 1 November 2019 2.18,39 PR SB
3000m 2 November 2019 4.50,54 PR SB
14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛 Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019
1500m 27 October 2019 2.18,96 PR SB
National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛 Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019
3000m 21 September 2019 4.56,73 PR SB
1500m 22 September 2019 2.20,74
Jilin Province Youth Competition/Selection Changchun (CHN) 1 - 3 December 2017
500m 2 December 2017 49,16
1000m 2 December 2017 1.43,20
500m 3 December 2017 51,10
Sports Lottery Cup Inner Mongolia Youth Competition Changchun (CHN) 23 - 24 September 2017
500m 23 September 2017 47,52 PR SB
1000m 24 September 2017 1.37,27 PR SB
China - Youth Championships 2017 Daqing (CHN) 25 - 26 February 2017
500m 25 February 2017 50,89 PR SB
1000m 25 February 2017 1.41,34 PR SB
500m 26 February 2017 50,76 PR SB
1500m 26 February 2017 2.36,13 PR SB
<Prev 1 2 Next>

Native Language Names