Gao Shuoying

CHN China (CHN)

<Prev 1 Next>
China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛 Harbin (CHN) 2 - 5 January 2020
500m 4 January 2020 45,41 SB
1500m 4 January 2020 2.20,80 SB
1000m 5 January 2020 1.29,80 SB
3000m 5 January 2020 4.55,66 SB
2019-2020 Heilongjiang League 2 Harbin (CHN) 6 - 8 December 2019
500m 6 December 2019 45,21
3000m 7 December 2019 4.54,93 SB
2019-2020 Heilongjiang League 1 Harbin (CHN) 15 - 17 November 2019
500m 15 November 2019 45,20 SB
1500m 16 November 2019 2.19,46 SB
3000m 17 November 2019 DQ
2nd Youth Games Daqing (CHN) 12 - 13 April 2019
500m 12 April 2019 44,46 PR SB
1000m 13 April 2019 1.28,92 PR SB
China - Junior Championships 2019 Daqing (CHN) 10 - 13 January 2019
500m 12 January 2019 46,14 PR SB
1500m 12 January 2019 2.17,82 PR SB
1000m 13 January 2019 1.31,24 PR SB
3000m 13 January 2019 4.53,44 PR SB
China - Youth Championships 2017 Daqing (CHN) 25 - 26 February 2017
500m 25 February 2017 50,18 PR SB
1000m 25 February 2017 1.40,75 PR SB
500m 26 February 2017 50,06 PR SB
1500m 26 February 2017 2.33,05 PR SB
<Prev 1 Next>

Native Language Names