Zhou Jiarong 周佳容

CHN China (CHN)

<Prev 1 Next>
Time Trials Calgary (CAN) 7 September 2019
500m 7 September 2019 42,03 PR SB
5000m 7 September 2019 7.20,23 PR SB
2019 Summer Classic Calgary (CAN) 23 - 25 August 2019
500m 23 August 2019 42,26 PR SB
3000m 24 August 2019 4.18,39 PR SB
1500m 25 August 2019 2.02,71 PR SB
2nd Youth Games Daqing (CHN) 12 - 13 April 2019
500m 12 April 2019 43,11 PR SB
1000m 13 April 2019 1.24,38 PR SB
China - Junior Championships 2019 Daqing (CHN) 10 - 13 January 2019
500m 12 January 2019 43,40 PR SB
1500m 12 January 2019 2.05,72 PR SB
1000m 13 January 2019 1.25,54 PR SB
3000m 13 January 2019 4.22,01 TR PR SB
China - Junior Championships 2018 Daqing (CHN) 1 - 4 February 2018
500m 3 February 2018 44,80
1500m 3 February 2018 2.14,91 PR SB
1000m 4 February 2018 1.29,47 PR SB
3000m 4 February 2018 DQ
Time Trials Calgary (CAN) 7 October 2017
500m 7 October 2017 44,72 PR SB
3000m 7 October 2017 4.29,22 PR SB
China - Youth Championships 2017 Daqing (CHN) 25 - 26 February 2017
500m 25 February 2017 47,23 PR SB
1000m 25 February 2017 1.33,08 PR SB
500m 26 February 2017 46,64 PR SB
1500m 26 February 2017 2.17,52 PR SB
<Prev 1 Next>

Native Language Names