Liu Lin 刘霖

CHN China (CHN)

<Prev 1 Next>
2019-2020 Heilongjiang U-Series Harbin (CHN) 13 - 15 December 2019
500m 13 December 2019 41,13 PR SB
1000m 14 December 2019 1.23,10 PR SB
2019-2020 Heilongjiang League 2 Harbin (CHN) 6 - 8 December 2019
500m 6 December 2019 41,56
3000m 8 December 2019 4.37,08 PR SB
2019-2020 Heilongjiang U Series Harbin (CHN) 29 November - 1 December 2019
500m 29 November 2019 41,49 PR SB
1000m 30 November 2019 1.25,28
2019-2020 Heilongjiang League 1 Harbin (CHN) 15 - 17 November 2019
500m 15 November 2019 41,91 PR SB
1000m 16 November 2019 1.24,61 PR SB
China - Junior Championships 2018 Daqing (CHN) 1 - 4 February 2018
500m 3 February 2018 46,12 PR SB
1500m 3 February 2018 2.26,11 PR SB
1000m 4 February 2018 1.34,28 PR SB
3000m 4 February 2018 5.12,35 PR SB
Sports Lottery Cup Inner Mongolia Youth Competition Changchun (CHN) 23 - 24 September 2017
500m 23 September 2017 46,73 PR SB
1500m 23 September 2017 2.31,33 PR SB
China - Youth Championships 2017 Daqing (CHN) 25 - 26 February 2017
500m 25 February 2017 49,92 PR SB
1000m 25 February 2017 1.41,09 PR SB
500m 26 February 2017 48,89 PR SB
1500m 26 February 2017 2.39,59 PR SB
<Prev 1 Next>

Native Language Names