Pang Yongqi 庞永琪

CHN China (CHN)

<Prev 1 Next>
China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛 Harbin (CHN) 2 - 5 January 2020
500m 2 January 2020 40,65 PR SB
1500m 2 January 2020 2.09,15 PR SB
1000m 3 January 2020 1.22,78 PR SB
2nd Youth Games Daqing (CHN) 12 - 13 April 2019
500m 12 April 2019 41,38 PR SB
1000m 13 April 2019 1.23,88 PR SB
China - Junior Championships 2019 Daqing (CHN) 10 - 13 January 2019
500m 12 January 2019 42,05 PR SB
1500m 12 January 2019 2.12,29 PR SB
1000m 13 January 2019 1.25,65 PR SB
3000m 13 January 2019 4.44,43 PR SB
China - Junior Championships 2018 Daqing (CHN) 1 - 4 February 2018
500m 3 February 2018 45,99 PR SB
1500m 3 February 2018 2.28,37 PR SB
1000m 4 February 2018 1.46,50
3000m 4 February 2018 5.10,81 PR SB
Sports Lottery Cup Inner Mongolia Youth Competition Changchun (CHN) 23 - 24 September 2017
500m 23 September 2017 47,65 PR SB
1000m 24 September 2017 1.43,17 SB
China - Youth Championships 2017 Daqing (CHN) 25 - 26 February 2017
500m 25 February 2017 49,33 PR SB
1000m 25 February 2017 1.40,50 PR SB
500m 26 February 2017 49,11 PR SB
1500m 26 February 2017 2.36,20 PR SB
Inner Mongolia Autonomous Region Youth Championships Changchun (CHN) 29 - 30 March 2016
500m 29 March 2016 51,33 SB
1000m 30 March 2016 1.48,56 SB
<Prev 1 Next>

Native Language Names