Liu Jiajun 刘嘉俊

CHN China (CHN)

<Prev 1 2 Next>
China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛 Harbin (CHN) 2 - 5 January 2020
500m 2 January 2020 40,40
1500m 2 January 2020 DQ
1000m 3 January 2020 1.21,69
2019-2020 Heilongjiang U-Series Harbin (CHN) 13 - 15 December 2019
500m 13 December 2019 40,06
5000m 15 December 2019 8.00,43
2019-2020 Heilongjiang League 1 Harbin (CHN) 15 - 17 November 2019
500m 15 November 2019 40,02
1500m 16 November 2019 2.06,11
5000m 17 November 2019 7.57,45
2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站 Changchun (CHN) 8 - 10 November 2019
1000m 8 November 2019 1.19,25
14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛 Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019
1500m 27 October 2019 2.01,95 PR SB
National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛 Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019
1000m 20 September 2019 1.19,05 PR SB
5000m 20 September 2019 7.40,52 PR SB
500m 21 September 2019 39,91 PR SB
1500m 22 September 2019 2.03,78
China - Junior Championships 2019 Daqing (CHN) 10 - 13 January 2019
500m 10 January 2019 40,27 PR SB
1500m 10 January 2019 2.02,83 PR SB
1000m 11 January 2019 1.20,08 PR SB
5000m 11 January 2019 7.56,44 PR SB
National League 1 Changchun (CHN) 12 - 14 October 2018
1000m 12 October 2018 1.21,70 PR SB
1500m 12 October 2018 2.05,90 PR SB
500m 13 October 2018 40,93 PR SB
National League Qualifying Competition Changchun (CHN) 10 October 2018
3000m 10 October 2018 DQ
China - Junior Championships 2018 Daqing (CHN) 1 - 4 February 2018
500m 1 February 2018 42,66 PR SB
1500m 1 February 2018 2.14,50 PR SB
1000m 2 February 2018 WDR
5000m 2 February 2018 8.10,27 PR SB
<Prev 1 2 Next>

Native Language Names