Cai Yunchao 蔡运超

CHN China (CHN)

<Prev 1 Next>
China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛 Harbin (CHN) 2 - 5 January 2020
500m 2 January 2020 DQ
1500m 2 January 2020 2.09,54 PR SB
1000m 3 January 2020 1.25,39 PR SB
National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛 Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019
5000m 20 September 2019 7.41,29 PR SB
National League Qualifying Competition Changchun (CHN) 10 October 2018
1500m 10 October 2018 2.12,75 PR SB
5000m 10 October 2018 7.56,46 PR SB
China - Junior Championships 2018 Daqing (CHN) 1 - 4 February 2018
500m 1 February 2018 43,94 PR SB
1500m 1 February 2018 2.15,83 PR SB
1000m 2 February 2018 1.40,95 SB
5000m 2 February 2018 8.09,97 PR SB
13th Liaoning Province Youth Games Fushun (CHN) 17 - 18 January 2018
3000m 17 January 2018 5.18,93 PR SB
China - Youth Championships 2017 Daqing (CHN) 25 - 26 February 2017
500m 25 February 2017 45,40 PR SB
1500m 25 February 2017 2.22,73 PR SB
1000m 26 February 2017 1.34,07 PR SB
Inner Mongolia Autonomous Region Youth Championships Changchun (CHN) 29 - 30 March 2016
1500m 29 March 2016 2.42,91 SB
5000m 30 March 2016 9.35,48 PR SB
<Prev 1 Next>

Native Language Names