Liu Zhenpeng 刘振鹏

CHN China (CHN)

<Prev 1 Next>
2019-20 National League 2 2019-2020 赛季全国速度滑冰联赛第二站 Daqing (CHN) 20 - 22 December 2019
1000m 20 December 2019 1.19,28
2019-2020 Heilongjiang League 2 Harbin (CHN) 6 - 8 December 2019
500m 6 December 2019 39,68
1500m 7 December 2019 2.02,24
5000m 8 December 2019 7.27,20 PR SB
2019-2020 Heilongjiang League 1 Harbin (CHN) 15 - 17 November 2019
500m 15 November 2019 39,47 PR SB
1500m 16 November 2019 2.01,22 PR SB
5000m 17 November 2019 7.38,01
2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站 Changchun (CHN) 8 - 10 November 2019
1000m 8 November 2019 1.18,36 PR SB
14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛 Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019
5000m 24 October 2019 7.32,07 PR SB
500m 25 October 2019 WDR
National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛 Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019
1000m 20 September 2019 1.19,11
5000m 20 September 2019 7.36,08
500m 21 September 2019 39,80 PR SB
1500m 22 September 2019 2.02,37 PR SB
National League 1 Changchun (CHN) 12 - 14 October 2018
1000m 12 October 2018 1.22,19 PR SB
1500m 12 October 2018 2.08,35 PR SB
500m 13 October 2018 40,41 PR SB
China - Junior Championships 2018 Daqing (CHN) 1 - 4 February 2018
500m 1 February 2018 42,06 PR SB
1500m 1 February 2018 2.11,53 PR SB
1000m 2 February 2018 1.24,40 PR SB
5000m 2 February 2018 8.05,71 PR SB
China - Youth Championships 2017 Daqing (CHN) 25 - 26 February 2017
500m 25 February 2017 43,56 PR SB
1500m 25 February 2017 2.20,65 PR SB
1000m 26 February 2017 1.27,94 PR SB
<Prev 1 Next>

Native Language Names