Liu Mengmeng 刘萌萌

CHN China (CHN)

<Prev 1 2 Next>
China - Junior Championships 2018 Daqing (CHN) 1 - 4 February 2018
500m 1 February 2018 42,85
1500m 1 February 2018 2.19,13
1000m 2 February 2018 1.30,59
3000m 2 February 2018 5.02,35 SB
China Cup 5 Changchun (CHN) 26 - 28 January 2018
500m (2) 26 January 2018 43,18
500m 26 January 2018 43,60
1000m 27 January 2018 1.29,66
1500m 28 January 2018 2.20,82
China Cup 4 Daqing (CHN) 17 - 19 November 2017
500m (2) 17 November 2017 41,94
500m 17 November 2017 42,21
1000m 18 November 2017 1.28,16
1500m 19 November 2017 2.18,59
China Cup 3 Harbin (CHN) 10 - 12 November 2017
500m (2) 10 November 2017 41,86 PR SB
500m 10 November 2017 42,29
1000m 11 November 2017 1.27,44
1500m 12 November 2017 2.21,41
China Cup 2 Changchun (CHN) 20 - 22 October 2017
500m (2) 20 October 2017 42,23 PR SB
500m 20 October 2017 42,74
1000m 21 October 2017 1.26,16 PR SB
1500m 22 October 2017 2.17,10
China Cup 1 Changchun (CHN) 13 - 15 October 2017
500m (2) 13 October 2017 42,60 SB
500m 13 October 2017 43,28
1000m 14 October 2017 1.26,74 SB
1500m 15 October 2017 2.15,60 PR SB
Test Races Urumqi (CHN) 23 - 24 September 2017
500m 23 September 2017 42,90 SB
1500m 23 September 2017 2.17,61 SB
Heilongjiang Province Championships Harbin (CHN) 11 - 12 March 2017
1000m 12 March 2017 1.27,27
China - Sprint Championships 2017 Harbin (CHN) 21 - 22 January 2017
500m 21 January 2017 43,48
1000m 21 January 2017 1.26,70
500m 22 January 2017 42,58
1000m 22 January 2017 1.32,23
China Cup 4 Changchun (CHN) 29 - 31 December 2016
1000m 29 December 2016 1.29,43
500m 31 December 2016 42,96
<Prev 1 2 Next>

Native Language Names