Wang Mengfan 王梦凡

CHN China (CHN)

<Prev 1 Next>
China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛 Harbin (CHN) 2 - 5 January 2020
500m 2 January 2020 45,50 PR SB
1500m 2 January 2020 2.24,14 PR SB
1000m 3 January 2020 1.33,03 PR SB
3000m 3 January 2020 5.03,77 PR SB
Mass Start (10 laps) 5 January 2020 9th
2019-2020 Heilongjiang U-Series Harbin (CHN) 13 - 15 December 2019
500m 13 December 2019 44,67
3000m 15 December 2019 4.58,62
2019-2020 Heilongjiang League 2 Harbin (CHN) 6 - 8 December 2019
500m 6 December 2019 44,14 PR SB
3000m 7 December 2019 4.55,51 PR SB
2019-2020 Heilongjiang U Series Harbin (CHN) 29 November - 1 December 2019
500m 29 November 2019 44,71
1500m 1 December 2019 2.21,23 PR SB
2019-2020 Heilongjiang League 1 Harbin (CHN) 15 - 17 November 2019
500m 15 November 2019 44,35 PR SB
1000m 16 November 2019 1.28,81 PR SB
National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛 Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019
1000m 21 September 2019 1.33,66
China - Junior Championships 2018 Daqing (CHN) 1 - 4 February 2018
500m 3 February 2018 47,73 PR SB
1500m 3 February 2018 2.31,18 PR SB
1000m 4 February 2018 1.36,98 PR SB
3000m 4 February 2018 5.16,46 PR SB
China - Youth Championships 2017 Daqing (CHN) 25 - 26 February 2017
500m 25 February 2017 50,80 PR SB
1000m 25 February 2017 1.43,32 PR SB
500m 26 February 2017 50,30 PR SB
1500m 26 February 2017 2.38,56 PR SB
China - Youth Championships 2016 Harbin (CHN) 26 - 27 February 2016
500m 26 February 2016 52,59 PR SB
1000m 26 February 2016 1.46,13 PR SB
500m 27 February 2016 52,46 PR SB
1500m 27 February 2016 2.44,55 PR SB
<Prev 1 Next>

Native Language Names