Zhang Dongyu (2004) 张冬宇

CHN China (CHN)

<Prev 1 Next>
2019-20 National League 2 2019-2020 赛季全国速度滑冰联赛第二站 Daqing (CHN) 20 - 22 December 2019
1000m 20 December 2019 1.21,25
500m 21 December 2019 39,67
2019-2020 Heilongjiang League 2 Harbin (CHN) 6 - 8 December 2019
500m 6 December 2019 39,20
3000m 8 December 2019 4.44,98 SB
2019-2020 Heilongjiang League 1 Harbin (CHN) 15 - 17 November 2019
500m 15 November 2019 45,39
1000m 16 November 2019 1.19,43
2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站 Changchun (CHN) 8 - 10 November 2019
1000m 8 November 2019 1.20,24
500m 9 November 2019 39,23
14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛 Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019
500m 25 October 2019 38,95 PR SB
1000m 26 October 2019 1.19,16 PR SB
National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛 Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019
1000m 20 September 2019 1.20,54
500m 21 September 2019 39,23
1500m 22 September 2019 2.07,00 PR SB
China - Junior Championships 2019 Daqing (CHN) 10 - 13 January 2019
500m 12 January 2019 40,87 PR SB
1500m 12 January 2019 2.09,77 PR SB
1000m 13 January 2019 2.34,69 SB
3000m 13 January 2019 4.39,23 PR SB
China - Junior Championships 2018 Daqing (CHN) 1 - 4 February 2018
500m 3 February 2018 43,03 PR SB
1500m 3 February 2018 2.17,87 PR SB
1000m 4 February 2018 1.28,34 PR SB
3000m 4 February 2018 4.54,42 PR SB
China - Youth Championships 2017 Daqing (CHN) 25 - 26 February 2017
500m 25 February 2017 45,37 PR SB
1000m 25 February 2017 1.33,26 PR SB
500m 26 February 2017 44,63 PR SB
1500m 26 February 2017 2.24,12 PR SB
China - Youth Championships 2016 Harbin (CHN) 26 - 27 February 2016
500m 26 February 2016 47,13 PR SB
1500m 26 February 2016 2.30,57 PR SB
1000m 27 February 2016 1.35,71 PR SB
3000m 27 February 2016 5.18,75 PR SB
<Prev 1 Next>

Native Language Names