Qin Chengxu 秦成旭

CHN China (CHN)

<Prev 1 2 Next>
China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛 Harbin (CHN) 2 - 5 January 2020
500m 2 January 2020 38,68 SB
1500m 2 January 2020 1.57,80
1000m 3 January 2020 1.17,59 PR SB
5000m 3 January 2020 7.25,71
Mass Start (10 laps) 5 January 2020 19th
2019-20 National League 2 2019-2020 赛季全国速度滑冰联赛第二站 Daqing (CHN) 20 - 22 December 2019
5000m 20 December 2019 7.15,11 PR SB
500m 21 December 2019 38,81 SB
1500m 22 December 2019 1.58,89
2019-2020 Heilongjiang League 2 Harbin (CHN) 6 - 8 December 2019
500m 6 December 2019 39,57
1500m 7 December 2019 1.56,82 PR SB
5000m 8 December 2019 7.12,16 PR SB
2019-2020 Heilongjiang League 1 Harbin (CHN) 15 - 17 November 2019
500m 15 November 2019 38,59 PR SB
1500m 16 November 2019 1.58,20
5000m 17 November 2019 7.21,67
2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站 Changchun (CHN) 8 - 10 November 2019
1000m 8 November 2019 1.18,97
500m 9 November 2019 39,66
14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛 Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019
5000m 24 October 2019 7.16,08 PR SB
500m 25 October 2019 39,16 SB
1500m 27 October 2019 1.57,78 PR SB
National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛 Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019
5000m 20 September 2019 7.23,31
500m 21 September 2019 39,61
1500m 22 September 2019 1.59,61
China - Junior Championships 2019 Daqing (CHN) 10 - 13 January 2019
500m 10 January 2019 38,67 PR SB
1500m 10 January 2019 2.00,47 PR SB
1000m 11 January 2019 1.49,05
National League 4 Harbin (CHN) 16 - 18 November 2018
1000m 16 November 2018 1.22,24 PR SB
500m 17 November 2018 40,21 PR SB
National League 3 Harbin (CHN) 9 - 11 November 2018
1000m 9 November 2018 1.21,19
500m 10 November 2018 39,92
<Prev 1 2 Next>

Native Language Names