Lyu Rui 吕瑞

CHN China (CHN)

<Prev 1 2 3 Next>
China - National Championships 2020 2019-2020赛季全国速度滑冰锦标赛 Changchun (CHN) 9 - 12 January 2020
Mass Start (16 laps) 11 January 2020 13th
2019-20 National League 2 2019-2020 赛季全国速度滑冰联赛第二站 Daqing (CHN) 20 - 22 December 2019
500m 20 December 2019 43,06
1000m 21 December 2019 1.27,70 SB
3000m 21 December 2019 4.42,35 SB
1500m 22 December 2019 2.14,91
2019-2020 Heilongjiang League 1 Harbin (CHN) 15 - 17 November 2019
500m 15 November 2019 43,44
1500m 16 November 2019 2.16,05
3000m 17 November 2019 4.48,23
2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站 Changchun (CHN) 8 - 10 November 2019
3000m 9 November 2019 4.54,04
1500m 10 November 2019 2.14,87
Mass Start (16 laps) Semifinal B 10 November 2019 13th
14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛 Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019
3000m 24 October 2019 4.48,21 SB
500m 25 October 2019 42,47 SB
1500m 27 October 2019 2.11,05 PR SB
2nd Youth Games Daqing (CHN) 12 - 13 April 2019
500m 12 April 2019 42,17
1000m 13 April 2019 1.26,39 PR SB
China - Junior Championships 2019 Daqing (CHN) 10 - 13 January 2019
500m 10 January 2019 42,13 PR SB
1500m 10 January 2019 2.11,59 PR SB
1000m 11 January 2019 1.38,01
3000m 11 January 2019 4.39,33 PR SB
National League 4 Harbin (CHN) 16 - 18 November 2018
500m 16 November 2018 43,20 SB
1000m 17 November 2018 1.27,73 PR SB
3000m 17 November 2018 4.48,83 SB
1500m 18 November 2018 2.15,73 SB
National League 3 Harbin (CHN) 9 - 11 November 2018
500m 9 November 2018 43,00 PR SB
1000m 10 November 2018 1.28,92
1500m 11 November 2018 2.17,98
Junior World Cup Selection Competition Changchun (CHN) 27 - 28 October 2018
500m 27 October 2018 43,35
1500m 27 October 2018 2.13,91 PR SB
1000m 28 October 2018 1.27,26 PR SB
3000m 28 October 2018 4.47,89 PR SB
<Prev 1 2 3 Next>

Native Language Names