Fang Yue 房悦

CHN China (CHN)

<Prev 1 2 Next>
2019-20 National League 2 2019-2020 赛季全国速度滑冰联赛第二站 Daqing (CHN) 20 - 22 December 2019
500m 20 December 2019 42,93
1000m 21 December 2019 1.26,50
1500m 22 December 2019 2.18,05
2019-2020 Heilongjiang League 2 Harbin (CHN) 6 - 8 December 2019
500m 6 December 2019 42,62 PR SB
1000m 7 December 2019 1.27,15
2019-2020 Heilongjiang League 1 Harbin (CHN) 15 - 17 November 2019
500m 15 November 2019 43,56
1500m 16 November 2019 2.18,89
2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站 Changchun (CHN) 8 - 10 November 2019
500m 8 November 2019 42,84 PR SB
1000m 9 November 2019 1.25,64 PR SB
14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛 Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019
3000m 24 October 2019 4.54,20
500m 25 October 2019 43,96
1500m 27 October 2019 2.14,09 PR SB
National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛 Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019
500m 20 September 2019 43,26
3000m 21 September 2019 4.49,77 SB
1500m 22 September 2019 2.16,89
China - Junior Championships 2019 Daqing (CHN) 10 - 13 January 2019
500m 10 January 2019 43,49
1500m 10 January 2019 2.14,89 PR SB
1000m 11 January 2019 1.26,76 PR SB
3000m 11 January 2019 4.43,99 PR SB
National League 4 Harbin (CHN) 16 - 18 November 2018
500m 16 November 2018 43,53 PR SB
1000m 17 November 2018 1.29,37 PR SB
National League 3 Harbin (CHN) 9 - 11 November 2018
500m 9 November 2018 44,17
Junior World Cup Selection Competition Changchun (CHN) 27 - 28 October 2018
500m 27 October 2018 43,70
1500m 27 October 2018 2.17,04
3000m 28 October 2018 4.45,73 PR SB
<Prev 1 2 Next>

Native Language Names