Zhang Lu (2000) 张露

CHN China (CHN)

China Cup 2 Changchun (CHN) 20 - 22 October 2017
500m 20 October 2017 42,04
500m (2) 20 October 2017 41,50 SB
1000m 21 October 2017 1.25,49
China Cup 1 Changchun (CHN) 13 - 15 October 2017
500m 13 October 2017 42,04 SB
500m (2) 13 October 2017 41,74 SB
1000m 14 October 2017 1.25,30 SB
Inner Mongolia Junior Competition Changchun (CHN) 23 - 24 September 2017
500m 23 September 2017 42,10 SB
3000m 24 September 2017 5.09,31 PR SB
China Cup 5 Urumqi (CHN) 17 - 19 March 2017
500m 17 March 2017 41,08
China - Sprint Championships 2017 Harbin (CHN) 21 - 22 January 2017
500m 21 January 2017 41,31
1000m 21 January 2017 1.24,74
500m 22 January 2017 41,60
1000m 22 January 2017 1.23,62
China Cup 4 Changchun (CHN) 29 - 31 December 2016
500m 31 December 2016 41,24
China - Junior Championships 2017 Changchun (CHN) 23 - 25 December 2016
500m 24 December 2016 40,80
1000m 25 December 2016 1.23,41
China Cup 3 Daqing (CHN) 25 - 27 November 2016
500m 27 November 2016 41,14
China Cup 2 Harbin (CHN) 18 - 20 November 2016
500m 20 November 2016 42,15
China - National Championships 2017 Urumqi (CHN) 20 - 23 October 2016
500m 21 October 2016 40,57
1000m 22 October 2016 1.23,21

Native Language Names