Xin Xing 辛星

CHN China (CHN)

<Prev 1 2 3 4 Next>
2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站 Changchun (CHN) 8 - 10 November 2019
500m 9 November 2019 39,40 SB
14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛 Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019
1500m 27 October 2019 2.04,41 SB
2019 Fall Classic Calgary (CAN) 19 - 22 September 2019
1000m 20 September 2019 1.18,36 SB
China - Junior Championships 2019 Daqing (CHN) 10 - 13 January 2019
500m 10 January 2019 41,73
1500m 10 January 2019 1.59,15
1000m 11 January 2019 1.17,23 PR SB
National League 4 Harbin (CHN) 16 - 18 November 2018
1000m 16 November 2018 1.20,74 SB
500m 17 November 2018 39,17 SB
1500m 18 November 2018 2.01,38
National League 3 Harbin (CHN) 9 - 11 November 2018
1000m 9 November 2018 1.18,74 SB
500m 10 November 2018 39,30
1500m 11 November 2018 2.01,66
Junior World Cup Selection Competition Changchun (CHN) 27 - 28 October 2018
500m 27 October 2018 40,59
National League 2 Changchun (CHN) 19 - 21 October 2018
1500m 21 October 2018 2.00,93
National League 1 Changchun (CHN) 12 - 14 October 2018
500m 13 October 2018 39,06 SB
5000m 14 October 2018 7.29,91 SB
Fall Classic 2018 Calgary (CAN) 21 - 23 September 2018
5000m 21 September 2018 8.15,56 SB
1500m 23 September 2018 1.58,42 SB
<Prev 1 2 3 4 Next>

Native Language Names