Liu Yang (2002) 刘洋

CHNChina (CHN)

<Prev 1 2 Next>
2nd Youth Games Daqing (CHN) 12 - 13 April 2019
500m 12 April 2019 41,33 PR SB
1000m 13 April 2019 1.24,47 PR SB
China - Junior Championships 2019 Daqing (CHN) 10 - 13 January 2019
500m 10 January 2019 41,95 SB
1500m 10 January 2019 2.14,74 SB
1000m 11 January 2019 1.25,74
3000m 11 January 2019 5.08,16 SB
National League 4 Harbin (CHN) 16 - 18 November 2018
500m 16 November 2018 42,18 SB
1000m 17 November 2018 1.26,84 SB
National League 3 Harbin (CHN) 9 - 11 November 2018
500m 9 November 2018 42,16
1000m 10 November 2018 1.27,30
Junior World Cup Selection Competition Changchun (CHN) 27 - 28 October 2018
500m 27 October 2018 42,42
1500m 27 October 2018 2.17,80 SB
1000m 28 October 2018 1.25,10 SB
National League 2 Changchun (CHN) 19 - 21 October 2018
500m 19 October 2018 42,18
1000m 20 October 2018 1.27,25
National League 1 Changchun (CHN) 12 - 14 October 2018
500m 12 October 2018 41,98 SB
1000m 13 October 2018 1.26,06 SB
China - Junior Championships 2018 Daqing (CHN) 1 - 4 February 2018
500m 1 February 2018 42,27
1500m 1 February 2018 2.14,22 PR SB
1000m 2 February 2018 1.27,94
3000m 2 February 2018 5.13,72 SB
China Cup 5 Changchun (CHN) 26 - 28 January 2018
500m (2) 26 January 2018 41,71
500m 26 January 2018 42,39
1000m 27 January 2018 1.25,87
China - Single Distances Championships 2018 Harbin (CHN) 27 - 30 December 2017
500m (2) 28 December 2017 42,29
500m 28 December 2017 42,31
<Prev 1 2 Next>

Native Language Names