Wang Yan (2000) 王炎

CHN China (CHN)

<Prev 1 2 3 Next>
China - Allround Championships 2021 Harbin (CHN) 20 - 21 March 2021
500m 20 March 2021 42,71 SB
1500m 21 March 2021 2.11,71 SB
China - National Championships 2020 2019-2020赛季全国速度滑冰锦标赛 Changchun (CHN) 9 - 12 January 2020
500m 9 January 2020 42,21
3000m 9 January 2020 4.37,91
1500m 10 January 2020 2.11,06
2019-20 National League 2 2019-2020 赛季全国速度滑冰联赛第二站 Daqing (CHN) 20 - 22 December 2019
3000m 21 December 2019 4.41,13
1500m 22 December 2019 2.13,18
2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站 Changchun (CHN) 8 - 10 November 2019
3000m 9 November 2019 4.38,51
1500m 10 November 2019 2.10,14
14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛 Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019
3000m 24 October 2019 4.33,86 PR SB
1500m 27 October 2019 2.06,43 PR SB
Mass Start (16 laps) Final 27 October 2019 25th
National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛 Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019
500m 20 September 2019 41,86 SB
3000m 21 September 2019 4.37,64
1500m 22 September 2019 2.10,55
National League 4 Harbin (CHN) 16 - 18 November 2018
500m 16 November 2018 42,14
1000m 17 November 2018 1.27,90
1500m 18 November 2018 2.16,60
National League 3 Harbin (CHN) 9 - 11 November 2018
500m 9 November 2018 42,97
1000m 10 November 2018 1.29,54
1500m 11 November 2018 2.21,13
International Trainingrace Heerenveen (NED) 30 - 31 October 2018
500m 30 October 2018 41,92 SB
1500m 30 October 2018 2.13,85 PR SB
1000m 31 October 2018 1.25,67 SB
3000m 31 October 2018 4.44,03 SB
Trainingswedstrijd KNSB- en Topteams Heerenveen (NED) 13 October 2018
500m 13 October 2018 43,16
1500m 13 October 2018 2.20,70 SB
<Prev 1 2 3 Next>

Native Language Names