An Shanna 安杉娜

CHN China (CHN)

<Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next>
National Cup 6 Shenyang (CHN) 2 - 3 March 2013
1500m 2 March 2013 2.15,93
National Cup 5 Shenyang (CHN) 23 - 24 February 2013
500m (2) 23 February 2013 41,44
500m 23 February 2013 41,61
1000m 24 February 2013 1.26,80
China - Sprint Championships 2013 Changchun (CHN) 22 - 23 December 2012
500m 22 December 2012 40,52 SB
1000m 22 December 2012 1.24,06
500m 23 December 2012 40,72
1000m 23 December 2012 1.26,26
National Cup 4 Harbin (CHN) 17 - 18 November 2012
1500m 17 November 2012 2.14,07
National Cup 3 Harbin (CHN) 10 - 11 November 2012
500m (2) 10 November 2012 41,34
500m 10 November 2012 41,86
1000m 11 November 2012 1.23,98
National Cup 2 Changchun (CHN) 20 - 21 October 2012
1500m 20 October 2012 2.12,13 PR SB
National Cup 1 Changchun (CHN) 13 - 14 October 2012
500m (2) 13 October 2012 41,10
500m 13 October 2012 41,06 SB
1000m 14 October 2012 1.23,70 SB
China - Single Distances Championships 2012 Changchun (CHN) 2 - 4 March 2012
500m (2) 2 March 2012 40,24 PR SB
500m 2 March 2012 40,53
1000m 4 March 2012 1.22,67
National Cup 4 Changchun (CHN) 25 - 26 February 2012
500m (2) 25 February 2012 40,45
500m 25 February 2012 40,71
1000m 26 February 2012 1.23,43
12th Chinese Winter Games Changchun (CHN) 5 - 8 January 2012
500m 7 January 2012 40,68 SB
1000m 7 January 2012 1.22,10 PR SB
500m 8 January 2012 40,37 PR SB
1000m 8 January 2012 1.23,04
<Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next>

Native Language Names