Li Xinyu 李欣宇

CHN China (CHN)

<Prev 1 2 3 Next>
2019-20 National League 2 2019-2020 赛季全国速度滑冰联赛第二站 Daqing (CHN) 20 - 22 December 2019
500m 20 December 2019 44,41 SB
1000m 21 December 2019 1.30,36 SB
2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站 Changchun (CHN) 8 - 10 November 2019
1000m 9 November 2019 1.30,46
14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛 Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019
500m 25 October 2019 44,42 SB
1500m 27 October 2019 2.17,54 PR SB
National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛 Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019
500m 20 September 2019 44,92
1000m 21 September 2019 1.32,21
3000m 21 September 2019 5.13,59 SB
1500m 22 September 2019 2.25,88
China - Junior Championships 2019 Daqing (CHN) 10 - 13 January 2019
500m 10 January 2019 43,64 SB
1500m 10 January 2019 2.19,62 SB
1000m 11 January 2019 1.28,80 PR SB
3000m 11 January 2019 4.59,54 SB
China Cup 5 Changchun (CHN) 26 - 28 January 2018
500m (2) 26 January 2018 44,12
500m 26 January 2018 44,30
5000m 27 January 2018 8.49,56
1500m 28 January 2018 2.21,44 SB
China Cup 4 Daqing (CHN) 17 - 19 November 2017
500m (2) 17 November 2017 44,35
500m 17 November 2017 44,62
1000m 18 November 2017 1.31,04
3000m 18 November 2017 4.58,71
China Cup 3 Harbin (CHN) 10 - 12 November 2017
500m (2) 10 November 2017 44,38
500m 10 November 2017 44,56
1000m 11 November 2017 1.31,02
5000m 11 November 2017 8.41,47 SB
China Cup 2 Changchun (CHN) 20 - 22 October 2017
500m (2) 20 October 2017 44,01 SB
500m 20 October 2017 44,44
1000m 21 October 2017 1.31,55
3000m 21 October 2017 4.58,62 SB
China Cup 1 Changchun (CHN) 13 - 15 October 2017
500m (2) 13 October 2017 44,63
500m 13 October 2017 45,24
1000m 14 October 2017 1.30,79 SB
<Prev 1 2 3 Next>

Native Language Names