Jiang Wei 姜伟

CHN China (CHN)

<Prev 1 2 Next>
China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛 Harbin (CHN) 2 - 5 January 2020
500m 2 January 2020 40,93 PR SB
1500m 2 January 2020 2.02,84 PR SB
1000m 3 January 2020 1.20,77 PR SB
5000m 3 January 2020 7.18,05
2019-20 National League 2 2019-2020 赛季全国速度滑冰联赛第二站 Daqing (CHN) 20 - 22 December 2019
5000m 20 December 2019 7.14,49
2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站 Changchun (CHN) 8 - 10 November 2019
5000m 8 November 2019 DQ
14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛 Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019
5000m 24 October 2019 7.11,51 PR SB
National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛 Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019
5000m 20 September 2019 7.17,75
500m 21 September 2019 41,94
1500m 22 September 2019 2.05,32
2nd Youth Games Daqing (CHN) 12 - 13 April 2019
500m 12 April 2019 41,32 PR SB
1000m 13 April 2019 1.22,20
China - Junior Championships 2019 Daqing (CHN) 10 - 13 January 2019
500m 10 January 2019 41,99 PR SB
1500m 10 January 2019 2.04,76 PR SB
1000m 11 January 2019 1.22,04 PR SB
National League 4 Harbin (CHN) 16 - 18 November 2018
5000m 16 November 2018 7.25,27
National League 1 Changchun (CHN) 12 - 14 October 2018
1000m 12 October 2018 1.25,00 PR SB
1500m 12 October 2018 2.08,39 PR SB
5000m 14 October 2018 7.27,68
Jilin Province 18th National Games Youth Group Changchun (CHN) 11 - 14 September 2018
5000m 12 September 2018 7.20,51 PR SB
<Prev 1 2 Next>

Native Language Names