Ma Bin (2002) 马彬

CHN China (CHN)

<Prev 1 2 3 Next>
China - National Championships 2020 2019-2020赛季全国速度滑冰锦标赛 Changchun (CHN) 9 - 12 January 2020
500m 11 January 2020 37,58
1000m 11 January 2020 1.16,15
500m 12 January 2020 37,42
1000m 12 January 2020 1.16,87
China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛 Harbin (CHN) 2 - 5 January 2020
500m 2 January 2020 37,74
1500m 2 January 2020 2.01,33
1000m 3 January 2020 1.15,72 PR SB
Mass Start (10 laps) 5 January 2020 20th
2019-20 National League 2 2019-2020 赛季全国速度滑冰联赛第二站 Daqing (CHN) 20 - 22 December 2019
1000m 20 December 2019 1.15,80 PR SB
500m 21 December 2019 37,23
2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站 Changchun (CHN) 8 - 10 November 2019
1000m 8 November 2019 1.16,83
500m 9 November 2019 36,74 PR SB
1500m 10 November 2019 1.57,05
14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛 Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019
500m 25 October 2019 37,55 SB
1500m 27 October 2019 1.54,30 PR SB
National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛 Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019
1000m 20 September 2019 1.18,32
500m 21 September 2019 38,30
1500m 22 September 2019 2.01,54
2nd Youth Games Daqing (CHN) 12 - 13 April 2019
500m 12 April 2019 37,34 PR SB
1000m 13 April 2019 1.16,29 PR SB
China - Junior Championships 2019 Daqing (CHN) 10 - 13 January 2019
500m 10 January 2019 38,81
1500m 10 January 2019 2.04,73 PR SB
1000m 11 January 2019 1.19,22
5000m 11 January 2019 7.49,73 PR SB
Junior World Cup Selection Competition Changchun (CHN) 27 - 28 October 2018
500m 27 October 2018 38,37 PR SB
1000m 28 October 2018 1.19,23
National League 2 Changchun (CHN) 19 - 21 October 2018
1000m 19 October 2018 1.22,94
500m 20 October 2018 38,67 PR SB
<Prev 1 2 3 Next>

Native Language Names