Cheng Peng 程鹏

CHN China (CHN)

<Prev 1 2 3 Next>
China - National Championships 2020 2019-2020赛季全国速度滑冰锦标赛 Changchun (CHN) 9 - 12 January 2020
500m 11 January 2020 37,80
1000m 11 January 2020 1.14,48
500m 12 January 2020 37,52 PR SB
1000m 12 January 2020 1.13,92 PR SB
2019-20 National League 2 2019-2020 赛季全国速度滑冰联赛第二站 Daqing (CHN) 20 - 22 December 2019
1000m 20 December 2019 1.14,28
500m 21 December 2019 38,51
1500m 22 December 2019 1.57,24
2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站 Changchun (CHN) 8 - 10 November 2019
1000m 8 November 2019 1.14,83
500m 9 November 2019 37,92
1500m 10 November 2019 1.55,93
14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛 Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019
5000m 24 October 2019 7.18,21 SB
500m 25 October 2019 37,72 PR SB
1500m 27 October 2019 1.51,98 PR SB
National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛 Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019
1000m 20 September 2019 1.14,00 PR SB
500m 21 September 2019 41,64
2nd Youth Games Daqing (CHN) 12 - 13 April 2019
500m 12 April 2019 37,83 PR SB
1000m 13 April 2019 1.14,98
China - Single Distances Championships 2019 Changchun (CHN) 21 - 24 March 2019
1500m 24 March 2019 1.55,67
China - Junior Championships 2019 Daqing (CHN) 10 - 13 January 2019
500m 10 January 2019 38,43
1500m 10 January 2019 1.54,77 PR SB
1000m 11 January 2019 1.14,70 PR SB
5000m 11 January 2019 7.18,46
National League 4 Harbin (CHN) 16 - 18 November 2018
1000m 16 November 2018 1.19,98 SB
5000m 16 November 2018 7.25,92 SB
500m 17 November 2018 38,83 SB
1500m 18 November 2018 1.57,71 PR SB
National League 3 Harbin (CHN) 9 - 11 November 2018
1000m 9 November 2018 1.15,95
500m 10 November 2018 38,57
1500m 11 November 2018 1.58,19
<Prev 1 2 3 Next>

Native Language Names