Tan Bowen 谭博文

CHN China (CHN)

<Prev 1 2 3 Next>
China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛 Harbin (CHN) 2 - 5 January 2020
500m 2 January 2020 39,05
1000m 3 January 2020 1.20,79
2019-20 National League 2 2019-2020 赛季全国速度滑冰联赛第二站 Daqing (CHN) 20 - 22 December 2019
1000m 20 December 2019 1.20,56
500m 21 December 2019 39,38
2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站 Changchun (CHN) 8 - 10 November 2019
1000m 8 November 2019 1.21,10
500m 9 November 2019 38,64
14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛 Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019
500m 25 October 2019 38,44
National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛 Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019
1000m 20 September 2019 1.19,43 SB
500m 21 September 2019 38,41 SB
2nd Youth Games Daqing (CHN) 12 - 13 April 2019
500m 12 April 2019 38,27 PR SB
1000m 13 April 2019 1.19,29 PR SB
China - Junior Championships 2019 Daqing (CHN) 10 - 13 January 2019
500m 10 January 2019 39,23
1500m 10 January 2019 2.03,91 PR SB
1000m 11 January 2019 1.19,60 PR SB
National League 4 Harbin (CHN) 16 - 18 November 2018
1000m 16 November 2018 1.20,71
500m 17 November 2018 39,27 PR SB
National League 3 Harbin (CHN) 9 - 11 November 2018
1000m 9 November 2018 1.21,17
500m 10 November 2018 39,53
Junior World Cup Selection Competition Changchun (CHN) 27 - 28 October 2018
500m 27 October 2018 38,63 PR SB
1000m 28 October 2018 1.19,60 PR SB
<Prev 1 2 3 Next>

Native Language Names