Li Dongyue 李东玥

CHN China (CHN)

<Prev 1 2 3 Next>
China - National Championships 2020 2019-2020赛季全国速度滑冰锦标赛 Changchun (CHN) 9 - 12 January 2020
500m 9 January 2020 44,96
3000m 9 January 2020 4.38,82
1500m 10 January 2020 2.15,23 SB
2019-20 National League 2 2019-2020 赛季全国速度滑冰联赛第二站 Daqing (CHN) 20 - 22 December 2019
3000m 21 December 2019 4.37,63
2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站 Changchun (CHN) 8 - 10 November 2019
3000m 9 November 2019 4.38,44
Mass Start (16 laps) Semifinal A 10 November 2019 12th
Jilin Province Youth Competition Changchun (CHN) 1 - 2 November 2019
1500m 1 November 2019 2.14,89 PR SB
1000m 2 November 2019 1.28,20 PR SB
14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛 Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019
3000m 24 October 2019 4.33,55 PR SB
National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛 Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019
500m 20 September 2019 44,87 PR SB
3000m 21 September 2019 4.36,14
1500m 22 September 2019 2.15,93 SB
Junior World Cup Selection Competition Changchun (CHN) 27 - 28 October 2018
3000m 28 October 2018 4.39,39
National League 2 Changchun (CHN) 19 - 21 October 2018
3000m 20 October 2018 4.42,23
National League 1 Changchun (CHN) 12 - 14 October 2018
3000m 13 October 2018 4.41,45
Jilin Province 18th National Games Youth Group Changchun (CHN) 11 - 14 September 2018
1500m 11 September 2018 2.16,93 SB
3000m 12 September 2018 4.43,07
<Prev 1 2 3 Next>

Native Language Names