Fan Hui 范慧

CHN China (CHN)

<Prev 1 2 3 4 Next>
China Cup Final Urumqi (CHN) 23 - 25 March 2018
1500m 23 March 2018 1.51,19 PR SB
China - Allround Championships 2018 Urumqi (CHN) 15 - 16 March 2018
500m 15 March 2018 37,29 PR SB
5000m 15 March 2018 7.15,79 PR SB
1500m 16 March 2018 1.51,99 PR SB
10000m 16 March 2018 15.41,34 PR SB
China - Junior Championships 2018 Daqing (CHN) 1 - 4 February 2018
500m 1 February 2018 37,77
1500m 1 February 2018 1.54,36 SB
1000m 2 February 2018 1.14,63 SB
5000m 2 February 2018 7.18,30 PR SB
China Cup 5 Changchun (CHN) 26 - 28 January 2018
1000m 26 January 2018 1.15,89
500m (2) 27 January 2018 37,75 SB
500m 27 January 2018 38,15
1500m 28 January 2018 1.54,41 SB
China - Single Distances Championships 2018 Harbin (CHN) 27 - 30 December 2017
1500m 30 December 2017 1.56,37
China Cup 4 Daqing (CHN) 17 - 19 November 2017
1000m 17 November 2017 1.15,53
5000m 17 November 2017 7.28,96
500m 18 November 2017 38,43
500m (2) 18 November 2017 38,64
1500m 19 November 2017 1.56,47
China Cup 3 Harbin (CHN) 10 - 12 November 2017
1000m 10 November 2017 1.15,48 SB
500m (2) 11 November 2017 38,11 SB
500m 11 November 2017 38,25
1500m 12 November 2017 1.55,37 SB
China Cup 2 Changchun (CHN) 20 - 22 October 2017
1000m 20 October 2017 1.15,71 SB
5000m 20 October 2017 7.25,68
500m 21 October 2017 38,45 SB
500m (2) 21 October 2017 38,20 SB
1500m 22 October 2017 1.56,35 SB
China Cup 1 Changchun (CHN) 13 - 15 October 2017
1000m 13 October 2017 1.15,92
5000m 13 October 2017 7.30,21
500m 14 October 2017 38,53 SB
500m (2) 14 October 2017 38,76
1500m 15 October 2017 1.58,33
Inner Mongolia Junior Competition Changchun (CHN) 23 - 24 September 2017
500m 23 September 2017 38,71 SB
1500m 23 September 2017 1.57,38 SB
1000m 24 September 2017 1.15,85 SB
5000m 24 September 2017 7.23,87 PR SB
<Prev 1 2 3 4 Next>

Native Language Names