Yang Sining 杨思凝

CHN China (CHN)

<Prev 1 2 3 4 5 6 Next>
China - National Championships 2020 2019-2020赛季全国速度滑冰锦标赛 Changchun (CHN) 9 - 12 January 2020
500m 11 January 2020 40,36
1000m 11 January 2020 1.22,12
500m 12 January 2020 40,59
1000m 12 January 2020 1.23,34
2019-20 National League 2 2019-2020 赛季全国速度滑冰联赛第二站 Daqing (CHN) 20 - 22 December 2019
500m 20 December 2019 40,80
1000m 21 December 2019 1.22,15
2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站 Changchun (CHN) 8 - 10 November 2019
500m 8 November 2019 40,37
1000m 9 November 2019 1.22,43
14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛 Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019
500m 25 October 2019 40,04 SB
1000m 26 October 2019 1.20,78 SB
National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛 Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019
500m 20 September 2019 41,12
1000m 21 September 2019 1.23,12
Fall Classic 2018 Calgary (CAN) 21 - 23 September 2018
500m 21 September 2018 40,11 SB
1000m 22 September 2018 1.21,79 SB
Summer Cup Heerenveen Heerenveen (NED) 14 July 2018
500m 14 July 2018 40,55 SB
1000m 14 July 2018 1.22,38 SB
China Cup Final Urumqi (CHN) 23 - 25 March 2018
500m 23 March 2018 39,97
500m (2) 23 March 2018 40,04
1000m 25 March 2018 1.20,98 SB
China - Sprint Championships 2018 Urumqi (CHN) 17 - 18 March 2018
500m 17 March 2018 40,41
1000m 17 March 2018 1.22,58
500m 18 March 2018 40,37
1000m 18 March 2018 1.23,61
China - Junior Championships 2018 Daqing (CHN) 1 - 4 February 2018
500m 1 February 2018 41,23
1500m 1 February 2018 2.13,70
1000m 2 February 2018 1.23,60
3000m 2 February 2018 4.47,99 SB
<Prev 1 2 3 4 5 6 Next>

Native Language Names