Liu Yibing 刘怡兵

CHN China (CHN)

<Prev 1 2 3 4 Next>
2019-20 National League 2 2019-2020 赛季全国速度滑冰联赛第二站 Daqing (CHN) 20 - 22 December 2019
500m 20 December 2019 42,82
1000m 21 December 2019 1.27,17
2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站 Changchun (CHN) 8 - 10 November 2019
500m 8 November 2019 42,60 SB
1000m 9 November 2019 1.26,90
14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛 Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019
500m 25 October 2019 42,61 SB
1500m 27 October 2019 2.14,51 SB
National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛 Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019
500m 20 September 2019 42,61
1000m 21 September 2019 1.26,37 SB
2nd Youth Games Daqing (CHN) 12 - 13 April 2019
500m 12 April 2019 42,41
1000m 13 April 2019 1.26,07
China - Junior Championships 2019 Daqing (CHN) 10 - 13 January 2019
500m 10 January 2019 42,67
1500m 10 January 2019 2.12,08 SB
1000m 11 January 2019 1.25,96
3000m 11 January 2019 5.14,86 SB
National League 4 Harbin (CHN) 16 - 18 November 2018
500m 16 November 2018 42,50
1000m 17 November 2018 1.25,84 SB
1500m 18 November 2018 2.14,13 SB
National League 3 Harbin (CHN) 9 - 11 November 2018
500m 9 November 2018 43,36
1000m 10 November 2018 1.26,11
1500m 11 November 2018 2.15,25
Junior World Cup Selection Competition Changchun (CHN) 27 - 28 October 2018
500m 27 October 2018 42,84
1500m 27 October 2018 2.13,56 SB
1000m 28 October 2018 1.25,96
National League 2 Changchun (CHN) 19 - 21 October 2018
500m 19 October 2018 42,48
1000m 20 October 2018 1.26,27
1500m 21 October 2018 2.14,82
<Prev 1 2 3 4 Next>

Native Language Names